Duitse truc tijdens wereldoorlog 1 te Kinrooi

De voormalige archivaris van de gemeente Kinrooi Mathieu Kunnen, kan het opzoekingswerk nog steeds niet laten en al dat werk wil nog wel eens erg interessante verhalen opleveren. Vandaag gaat het over een Duitse truc tijdens wereldoorlog 1 te Kinrooi:

Voor eenige dagen vervoegden zich ten huize van J. te Kinroy twee vloeiend Fransch sprekende heeren, die voorgaven uit Duitsche krijgsgevangenschap ontvluchte Fransche officieren te zijn. Zij riepen de hulp van J. in bij hun ontvluchting over de Nederlandsche grens en boden daarvoor 4000 frank als belooning aan. J. nam dit aanbod aan. Daar evenwel de gelegenheid tot ontvluchting nog niet gunstig was, zouden de officieren zich nog eenigen tijd ten huize van J. verborgen moeten houden. Daartoe werd hun een geheime schuilplaats aangewezen, waar nog een tiental jonge Belgen de gelegenheid tot ontvluchting afwachtten.

Door de dochters des huizes op deze plaats aangebracht, ontpopten beide officieren zich als Duitsche officieren en namen de hun vrijheid nabij zijnde Belgen, alsmede J. en zijn dochter gevangen. Deze truc der Duitschers werd toegepast omdat, vermoedelijk ten gevolge van verraad, de familie J. verdacht werd op geregelde tijden haar medewerking te verleenen bij de ontvluchting van dienstplichtige Belgen en daarvoor die geheime schuilplaats in haar woning had gemaakt. Vader en dochter zijn naar Brussel overgebracht.

Is het nog bekend wie die behulpzame maar onfortuinlijke J. uit Kinrooi was ? Wat gebeurde verder met hem en zijn dochter die waarschijnlijk in de gevangenis te Brussel terecht kwamen? Wordt misschien vervolgd.

Meer info via Familiekunde-Limburg.be of de Facebookpagina.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *