Geestelijke Gezondheidszorg Limburg richt GGZ Meldpunten op

De samenleving vertoont enorme veerkracht, maar de coronacrisis stelt de psychische weerbaarheid van mensen op de proef. Dat geldt voor cliënten en patiënten, maar ook voor verwijzers en hulpverleners. GGZ Limburg, bestaande uit de netwerken Ligant, Reling en Noolim, zet in op meer verbinding en richt per eerstelijnszone een Meldpunt op. Verwijzers en hulpverleners kunnen er terecht met vragen over gespecialiseerde hulp en niet-dringende psychische problemen.

Velen onder ons slagen erin om zelf gevoelens van angst of stress te verwerken. Maar sommige mensen voelen zich overspoeld door de plotse wending die hun leven heeft genomen onder invloed van de coronamaatregelen. ‘Als alles goed gaat, dan klopt die laatste groep tijdig aan bij een verwijzer of hulpverlener,’ aldus Johan Sijm van netwerk Noolim. ‘Maar ook de hulpverleners ervaren een verhoogde werkdruk en stress.’
’Ik stel met plezier vast dat de crisis een golf van solidariteit teweegbrengt,’ zegt David Dol van netwerk Reling. ‘Initiatieven om hulp te verlenen duiken overal op. Tegelijkertijd kan ook dat hulpverleners stress bezorgen. Ze zien de bomen niet meer door het bos. Daarom richtten we de GGZ Meldpunten op.’ Elke Limburgse eerstelijnszone heeft een eigen GGZ Meldpunt. Verwijzers en hulpverleners kunnen er terecht voor gespecialiseerde ondersteuning en niet-dringende psychische problemen. De Meldpunten zijn een extra aanbod naast de vertrouwde GGZ-hulpverlening die, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de media, bereikbaar blijft.

De meldpunten werden ingebed bij de Centra voor Geestelijke Gezondheidzorg (CGG) van Limburg en worden bemand door de medewerkers van de CGG en andere netwerkpartners. Voor het welslagen van de Meldpunten vond GGZ Limburg het cruciaal om verbinding te maken met het aanbod van andere partners in zorg en welzijn, zoals met het Centrum Algemeen Welzijnswerk Limburg. Het CAW is er voor iedereen ouder dan 12 jaar met een welzijnsvraag. Met een doorgedreven samenwerking tussen GGZ en het CAW willen beide partners vermijden dat mensen met een sociale én psychische problematiek van de radar verdwijnen. De Meldpunten slaan ook een brug naar de Vereniging Voor Klinische Psychologen (VVKP). Al deze verbindingen zorgen ervoor dat hulpvragers, verwijzers of hulpverleners nooit het ‘verkeerde’ nummer bellen. Indien nodig verwijst de ene partner vlot en warm door naar de andere.

‘Voorlopig blijft de toestroom aan hulpvragen uit,’ vertelt Veerle Umans van Ligant. ‘Bij deze een oproep: blijf niet zitten met je gevoelens van angst, stress of depressie. Ventileer op tijd. Zoek op tijd hulp. Zoek ook als hulpverlener op tijd hulp. Vaak kun je de situatie daarna beter aan. Als je te lang wacht, blijven negatieve gevoelens aanwezig of worden zelfs erger. Praten helpt. ‘

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *