20 mei 2020 - Grensland Actueel

Ook captatie-verbod in Belgisch-Limburg

Na Nederlands-Limburg heeft Belgisch-Limburgs waarnemend gouverneur Michel Carlier een captatieverbod uitgevaardigd. Vanaf donderdag 21 mei is het in Belgisch-Limburg verboden om water te onttrekken uit ecologisch kwetsbare gebieden. Dat betreft om en nabij de 80% van het Limburgs grondgebied. De maanden februari en maart waren natte maanden, de laatste weken is het veelal droog wat … Continued

Non-food kramen weer toegestaan op weekmarkt Weert

De weekmarkt in Weert zal met ingang van zaterdag 23 mei in aangepaste vorm worden gehouden. Hierbij zijn non-food kramen weer toegestaan. Het college van B&W van Weert heeft hiertoe besloten nadat, door het nemen van extra maatregelen, de noodzakelijke afstand tussen marktbezoekers onderling kan worden gewaarborgd. Zo zijn bijvoorbeeld de looppaden tussen de kramen … Continued

Papierophaling weer door Kinrooise verenigingen

Vorige week vrijdag heeft het crisiscentrum beslist dat verenigingen terug mogen rondgaan voor de huis-aan-huisophaling van papier en karton. Concreet betekent dat dat er op zaterdag 23 mei papier zal opgehaald worden in Ophoven. Op zaterdag 30 mei is Molenbeersel aan de beurt. FC Maasland NoordOost zorgt voor de papierophaling in Ophoven. Die was vorig … Continued

Plannen voor levensloopbestendige woningen in Stramproy

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert verleent in principe medewerking aan de bouw van negen levensloopbestendige patiowoningen aan de Walestraat in Stramproy. Kwaspen Woningbouw b.v. wil op de locatie van voormalig bouwbedrijf Stultjens/Klaessen een kleinschalig woonhofje met negen levensloopbestendige woningen realiseren. Het plan sluit aan bij de huidige woonbehoeften. In een … Continued

College Weert verleent vergunning tijdelijke huisvesting internationale werknemers Doctor Schaepmanstraat

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert heeft een besluit genomen op de vergunningaanvraag voor het tijdelijk huisvesten van (maximaal) 108 internationale werknemers op de eerste verdieping van een gedeeltelijk leegstaand kantoor van een bedrijfspand aan de Doctor Schaepmanstraat in Weert. De 108 internationale werknemers mogen hier voor de duur van maximaal … Continued

Heropstart Markt Bree vanaf 29 mei

De vrijdagmarkt in Bree wordt terug opgestart vanaf vrijdag 29 mei. Dit komend weekend met hemelvaart zal men dus nog geen marktkramen zien. Vanzelfsprekend zal een marktbezoek er helemaal anders uitzien dan men gewoon was. Momenteel is het Stadsbestuur van Bree in overleg over de wijze waarop de markt gestalte zal gaan krijgen.

Stad Maaseik annuleert alle evenementen tot 1 juli 2020

Het stadsbestuur van Maaseik annuleert alle eigen evenementen tot 1 juli 2020. “Dit is wellicht voor vele inwoners en bezoekers geen verrassing”, aldus schepen voor toerisme Myriam Giebens. “De richtlijnen van de Veiligheidsraad leggen dit op en uiteindelijk geven we ook in Maaseik prioriteit aan ieders gezondheid. Al deze festiviteiten zullen even moeten wachten tot … Continued