Goedkeuring beheersplan beschermd stadsgezicht Maaseik

In opdracht van de stad Maaseik stelde Architectuur Depot een beheersplan op voor de historische stadskern van Maaseik. Op 2 april 2020 keurde het agentschap Onroerend Erfgoed het beheersplan officieel goed voor een termijn van 24 jaar.

Enerzijds is dit beheersplan een visiedocument dat de toekomstplannen vastlegt voor het beschermde stadsgezicht. Anderzijds is het een werkinstrument, waarin de nodige werkzaamheden voor het behoud of de versterking van de erfgoedwaarden worden opgenomen.

In 1991 werd de oude stadskern van Maaseik (het gebied binnen de wallen) gewaarborgd als ‘intrinsiek beschermd stadsgezicht’ omwille van haar historische, stedenbouwkundige en esthetische erfgoedwaarde. Vandaag komen deze erfgoedwaarden nog steeds tot hun recht door de historische bebouwing, de oude stadsstructuur en specifieke erfgoedelementen zoals de restanten van de stadswal en het marktplein met haar lindebomen. Binnen het beheersplan werd de geschiedenis van de oude stadskern onderzocht en werden de waardevolle straten, pleinen, gebouwen en overige elementen geïnventariseerd. Dit leidde tot een reeks ‘relict fiches’ die naast een beschrijving van het waardevolle overblijfsel, eveneens de toestand en de nodige beheers- en herwaarderingsmaatregelen aangeven.

Op basis van dit beheersplan kunnen zowel de stad Maaseik als eigenaren van waardevolle bebouwing binnen de oude stadskern erfgoedpremies aanvragen voor de werkzaamheden opgenomen in het beheersplan. Bovendien worden een aantal activiteiten in het beheersplan vrijgesteld van toelating. Een afzonderlijke toelating voor deze werken is bijgevolg niet meer vereist.

Met dit beheersplan als leidraad kunnen we samen zorg dragen voor ons waardevol erfgoed.

Het volledige beheersplan kan men online raadplegen.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *