College Weert verleent vergunning tijdelijke huisvesting internationale werknemers Doctor Schaepmanstraat

Gemeente Weert wapen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert heeft een besluit genomen op de vergunningaanvraag voor het tijdelijk huisvesten van (maximaal) 108 internationale werknemers op de eerste verdieping van een gedeeltelijk leegstaand kantoor van een bedrijfspand aan de Doctor Schaepmanstraat in Weert.

De 108 internationale werknemers mogen hier voor de duur van maximaal 10 jaar worden gehuisvest. Dit besluit is genomen op basis van de in december 2018 door de gemeenteraad vastgestelde Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weert 2018. Hierin staat dat er met betrekking tot de huisvesting van internationale werknemers in de gemeente Weert maximaal 3 initiatieven voor in totaal maximaal 1.000 personen zijn toegelaten, maximaal 1 initiatief per bedrijventerrein en maximaal 400 personen per initiatief. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan de transformatie van leegstaande gebouwen.

Uitleg van het plan Een gedeelte van het kantoor aan de Dr. Schaepmanstraat 45 in Weert wordt verbouwd en geschikt gemaakt voor tijdelijke huisvesting van internationale werknemers. Voor het beheer van de locatie, 24 uur per dag, 7 dagen per week, worden beheerders aangesteld.

Voorafgaand aan de vergunningverlening is al een aantal keer met omwonenden gesproken. Aandachtspunten zoals die door omwonenden zijn benoemd, zijn meegenomen in het plan. Daarnaast wordt er, direct na de ingebruikname van de huisvesting, vanuit de gemeente Weert periodiek een omwonendenoverleg georganiseerd. Hieraan wordt deelgenomen door een afvaardiging van de omwonenden, een afvaardiging namens de wijkraad, de vergunninghouder en de beheerder.

Wethouder Wendy van Eijk: ‘Er blijft een krapte op de arbeidsmarkt. Dat zagen we voorheen in bepaalde seizoenen, maar de laatste jaren komt dit permanent voor. Tot voor een aantal jaren betrof het vooral de landbouw, die deels seizoensgebonden is, maar inmiddels is er gedurende het gehele jaar krapte in meerdere sectoren zoals in de industrie, de bouw en de logistiek. De krapte zal de komende jaren verder toenemen, waarbij ook in sectoren zoals in de zorg en de horeca internationale werknemers nodig zullen zijn. We hebben eerder in de gemeente geconstateerd dat internationale werknemers, soms illegaal en onder erbarmelijke omstandigheden, zijn gehuisvest. Hoewel tegen illegale huisvesting handhavend wordt opgetreden, vindt het college het wenselijk dat wordt voorzien in kwalitatief goede huisvesting voor internationale werknemers. Daarom is in 2018 beleid vastgesteld door de gemeenteraad. Er wordt op dit moment gewerkt aan de realisatie van twee initiatieven voor grootschalige huisvesting binnen onze gemeente, waarvan dit er één is. Uiteraard begrijp ik de zorgen van de direct omwonenden. Met goede afspraken, een gedegen beheer en regelmatig overleg heb ik er vertrouwen in dat dit initiatief slaagt, mede dankzij de positief kritische houding van de omwonenden’.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *