Controle’s aan Maaseiker grens niet meer permanent

Pater Sangersbrug Maaseik

Politiezone Maasland heeft aangekondigd niet meer permanent aan de Pater Sangersbrug in Maaseik te zullen controleren. Daarnaast plaatst men de oproep dat niet-essentiële verplaatsingen over de grens nog niet zijn toegelaten.

De controle’s, waarvoor de politiezone Maasland steun kreeg van de Federale Politie is opgeschort tot een volgend niveau. Dit betekent dat men op wisselende tijdstippen aan de grens zal controleren en dus niet meer continu.

Hoe de andere politiezone’s hiermee omgaan is onbekend.

De zogenaamde niet-essentiële verplaatsingen over de grens zijn nog steeds niet toegelaten en dit momenteel tot en met 7 juni 2020. De beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad die recente wijzigingen hebben ingeluid sinds 4 mei, vanaf 10 en 11 mei en zelfs vanaf 18 mei hebben daar niets aan veranderd.

“We begrijpen dat daar heel wat onvrede over bestaat en dat een aantal lokale gezagsdragers, waaronder onze burgemeester van Maaseik hun kanalen aanspreken en aanschrijven tot op regeringsniveau om een ‘openstelling’ van onze grenzen te vervroegen”, aldus een woordvoerder van de Politiezone Maasland.

Mede door de afkondiging van de (nog steeds lopende) federale fase op 12 maart 2020 kon en kan de regering meteen beslissingen doorgeven aan de politie, brandweer en hulpdiensten, en de lokale overheden (steden, gemeenten en provincies) die dan ondergeschikten werden. In dit geval werd de lokale autonomie overstegen door de federale, omdat de federale overheid de materie naar zich toe trok.

Een van die beslissingen is de organisatie van grenscontroles zolang de niet-essentiële reizen vanuit en naar België verboden zijn. De wijze waarop die grenscontroles worden georganiseerd werd niet beslist en behoort tot de bevoegdheid van het lokale politieniveau, weliswaar in overleg met de lokale overheden.

“Tot en met gisteren 6 mei organiseerden we statische grenscontroles overdag en dynamische grenscontroles bij nacht. Wij kregen daarvoor de gewaardeerde steun van onze federale collega’s”, zo vervolgt de woordvoerder van Politiezone Maasland.

Om diverse redenen en na overleg met lokale overheden en partners heeft de korpsleiding van politie Maasland beslist om de grenscontroles vanaf vandaag 7 mei 2020 tot tegenbericht als volgt te organiseren aan de grensovergang Maasbrug te Maaseik:

Meerdere punctuele statische grenscontroles per dag en dit steeds op wisselende tijdstippen, aangevuld met dynamische grenscontroles. Wij maken momenteel geen gebruik meer van de federale steun.

“De verleiding kan groot zijn, maar vergis u niet, de grens wordt wel degelijk gecontroleerd en indien u een niet-toegelaten grensoverschrijding doet kan u wel degelijk tegen de spreekwoordelijke lamp lopen!”, zo besluit de woordvoerder van Politiezone Maasland.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *