Onderzoek naar de biodiversiteit in de bermen

Studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch onderzoeken voor hun afstudeerproject wegbermen in de gemeenten Weert en Nederweert. Met hun onderzoek gaan zij de komende maanden verschillende bermen in het buitengebied in kaart brengen op de aanwezigheid van soorten planten en insecten. Met deze informatie gaan zij beide gemeenten adviseren in het ecologisch bermbeheer.

Misschien komt u de studenten wel ergens tegen tijdens hun veldwerk. Mocht u dan vragen hebben of uitleg willen over hun onderzoek, spreek Bogi, Jule en Tijl dan gerust even aan op afstand. Tot ongeveer eind mei zijn zij geregeld aan het speuren in de bermen waarbij zij zelf ook 1,5 meter afstand houden tot elkaar. Begin juli ronden zij hun onderzoek af.

Weert en Nederweert willen hun wegbermen een hogere ecologische waarde geven. Dit is belangrijk omdat de biodiversiteit in de stad en het buitengebied de laatste jaren onder druk is komen te staan door de toenemende verstedelijking en de overgang van kleinschalig cultuurlandschap naar grootschalige landbouw en intensieve veehouderij. Wegbermen zijn voor insecten en planten zeer waardevol om zich te kunnen verplaatsen of verspreiden tussen verschillende leefgebieden.

Na het veldonderzoek maken de studenten een plan hoe de wegbermen beter ingericht en beheerd kunnen worden. Speciale aandacht zal daarbij uitgaan naar de monitoring van de natuurwaarden. Daarmee creëren we meer natuur, ook in deze smalle stroken naast de wegen in het buitengebied.

Het advies na het onderzoek gebruiken de gemeentes om het huidige bermbeheer aan te passen. Er zal vooral aandacht zijn voor het herstellen van de balans in biodiversiteit. De gemeente Weert beheert vanaf dit jaar bij wijze van pilot delen van bermen al op een andere manier. Dit houdt in dat er bermen intensiever worden gemaaid zodat ze verschralen. De overwegend saaie grasbermen worden zo bloemrijker en een bron van leven. Op andere locaties zal extensiever worden gemaaid om juist daar de bloemrijke ecologische waarden of ruigtes te behouden. Beiden zijn belangrijk voor biodiversiteit aangezien zij beschutting bieden aan kwetsbare insecten.

Om het juiste resultaat te bereiken is het nodig dat maaiactiviteiten alleen vanuit gemeentelijke opdracht worden uitgevoerd. Het is niet de bedoeling dat bermen eigenhandig gemaaid worden. Met deze veranderende aanpak dragen we bij aan het herstel van biodiversiteit in onze stad en buitengebied.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *