Pinnenhof en café-zaal Centraal onderzoeken samenwerking

Nederweert vlag

Gemeenschapshuis de Pinnenhof en café-zaal Centraal in het centrum van Nederweert zijn twee gewaardeerde en goed functionerende zaken. Ze huisvesten van oudsher diverse verenigingen en maatschappelijke organisaties. In tijden dat het goed gaat is het verstandig om over de toekomst na te denken. Om te onderzoeken om in de toekomst samen te werken en elkaars activiteiten te versterken ondertekenden de partijen op woensdag 13 mei jl. samen met de gemeente een intentieovereenkomst.

Gemeenschapshuis de Pinnenhof is een begrip. Sinds jaar en dag vinden vele verenigingen en organisaties hier een goed thuis voor hun activiteiten. Menig inwoner heeft mooie herinneringen aan het gebouw. Het pand aan de Kapelaniestraat is echter aan vernieuwing toe. Ook café-zaal Centraal is een vertrouwde waarde in het centrum van Nederweert. De zaak is van oudsher sterk verbonden met het verenigingsleven en geeft al jaren op een gedegen en gewaardeerde manier invulling aan maatschappelijk ondernemerschap. De activiteiten van de Pinnenhof en café-zaal Centraal overlappen elkaar voor een groot deel.

De Pinnenhof en café-zaal Centraal hebben elkaar opgezocht om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om elkaars activiteiten in de toekomst te versterken. Beide organisaties functioneren momenteel prima en de activiteiten worden gewoon als gebruikelijk gecontinueerd. De gebruikers van zowel café-zaal Centraal als de Pinnenhof ondervinden geen enkele hinder van het onderzoek. Tegelijkertijd is het belangrijk om juist in tijden dat alles goed gaat over de toekomst na te denken.

Er wordt gekeken of het mogelijk is om op een van beide locaties tot een herontwikkeling van gebouwen en een eventuele samenwerking te komen. Andere locaties zijn daarbij overigens niet op voorhand uitgesloten. In het onderzoek is ook een rol voor de gemeente weggelegd. De gemeente Nederweert gaat sowieso over het bestemmingsplan en het verlenen van eventuele vergunningen. “Daarnaast dragen we het verenigingsleven en de diverse maatschappelijke organisaties in Nederweert uiteraard een warm hart toe”, aldus verantwoordelijk wethouder Peter Koolen. Hoe de gemeentelijke rol ingevuld wordt in het geval van een herontwikkeling en eventuele samenwerking, maakt deel uit van het onderzoek.

De afspraken rondom het onderzoek hebben de gemeente, de Pinnehof en café-zaal Centraal vastgelegd in een intentieovereenkomst. Het streven is om rond de zomer de eerste resultaten van het onderzoek op te leveren.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *