Weert maakt nieuwe stappen in participatie

stadhuis gemeentehuis weert

Het college van burgemeester en wethouders van Weert heeft de nota participatie ‘Samen maken we Weert’ vastgesteld. Het doel van de nota is om draagvlak en betrokkenheid van inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden te vergroten bij de keuzes die de gemeente Weert maakt. Ook wil de gemeente de kracht en inzet van de samenleving beter benutten. De gemeenteraad besluit 14 juli over het voorstel.

Er is ook nu al volop overleg en inspraak met inwoners. De gemeente wil hier nog meer uit halen en meer verschillende mensen bereiken. Dit vanuit een duidelijke rolverdeling en met realistische verwachtingen rondom participatie. Dit sluit aan bij de ambitie van het gemeentebestuur (college van B&W en de gemeenteraad) om zo goed mogelijk de verbinding te maken met inwoners, organisaties en bedrijven. Eén van de belangrijke pijlers uit het Programma 2018 – 2022, ‘Weert koerst op verbinding’.

De gemeente Weert wil toewerken naar een samenleving die op steeds meer terreinen zélf de touwtjes in handen neemt en zelf bepaalt wanneer zij de overheid nodig heeft – en wanneer niet. Inwoners die verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van hun leven en leefomgeving, in samenwerking met de gemeente waar dit nodig is. Wethouder burgerparticipatie Tessa Geelen: “Het doel van de nota is dat in Weert iedereen kan meedenken, meedoen en invloed kan uit oefenen op wat de gemeente doet. Wij willen meer verschillende inwoners bereiken, ook degenen die niet snel uit zichzelf meepraten. Samenwerken met inwoners en gebruik maken van hun kennis om plannen beter te maken. Om dit te stimuleren gaan we ook nieuwe vormen en digitale middelen inzetten zoals een digitaal platform.”

Zoals bij elke samenwerking, is het heel belangrijk om aan de start goede afspraken te maken over wie welke rol heeft en wat de mate van invloed op een plan, project of beleid is. Per plan kijken we hoe we participatie organiseren en wie we moeten betrekken. Maar de rol van de overheid verandert en het initiatief ligt daardoor steeds meer bij de inwoners zelf. Dat vraagt inzet van de gemeente zelf, maar ook van onze inwoners en belanghebbenden. Met deze nota willen we die samenwerking duidelijker vorm geven.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *