Flexcontrole op carwash Kinrooi

Zondag 21 juni 2020 werd in Kinrooi een multidisciplinaire controleactie – een zogenaamde flexactie – uitgevoerd op een carwash. De controle ging uit van het gemeentebestuur en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Burgemeester Jo Brouns: “De gemeente Kinrooi voerde gisteren een controle uit op een carwash. Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen. Carwashes hebben een milieuvergunning nodig en moeten de Vlaamse milieuwetgeving naleven. We gingen na of de carwash aan die voorwaarden voldoet. We vinden het ook erg belangrijk dat de uitbatingen in orde zijn met alle regels inzake sociale, economische en fiscale wetgeving.”

Naar aanleiding van de controle werden inbreuken vastgesteld inzake de Dimona-aangifte en het dienstrooster. Er wordt ook een PV opgesteld voor fiscale inbreuken. De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

Aan de interdisciplinaire controle namen naast de dienst omgeving van de gemeente ook de RSZ-inspectie en een tolk deel. De politiezone Carma begeleidde de controle.

Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg en arbeidsauditoraat Antwerpen, afdelingen Hasselt en Tongeren.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *