augustus 2, 2020

FC Maasland Noordoost Kinrooi voetbal
In goed overleg met het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kinrooi heeft voetbalclub FC Maasland NO besloten om alle trainingen van de ploeg te hervatten vanaf maandag 3 augustus. “Uiteraard gebeurt dit met in acht name van de nodige hygiënische maatregelen. Ook de kleedkamers mogen niet gebruikt worden”, aldus het bestuur. De...
Seizoensarbeiders-arbeidsmigranten
Michel Carlier, waarnemend gouverneur van provincie Limburg, besliste deze week om een aantal bijkomende maatregelen uit te vaardigen in de strijd tegen het coronavirus. Ook de gouverneur van Vlaamse-Brabant vaardigde een gelijkaardig besluit uit. Deze maatregelen moeten een vlotte en veilige oogst garanderen. Deze provinciale aanpak is aangewezen bovenop de bestaande protocollen. Seizoenarbeiders afkomstig uit...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL