Kinrooi gaat verkeersveiliger dan ooit tevoren het nieuwe schooljaar in

De laatste maanden is er in de gemeente Kinrooi hard gewerkt om alle schoolomgevingen en -routes verkeersveiliger te maken. Vorige week werd het eerste Kinderknooppuntennetwerk gelanceerd, een nieuw initiatief om de veiligste weg naar school aan te geven. Maar daar houdt het niet bij op! Gisteren werden nog tal van nieuwigheden gerealiseerd en er komt nog…

De meest in het oog springende wijziging is de herinrichting van de volledige schoolomgeving bij basisschool de Wieken in Molenbeersel. Mede dankzij de participatie met de school en ouders, is er vandaag bij de start van het nieuwe schooljaar een volledig nieuwe omgeving op maat van hun wensen. Dat is weliswaar uitgezonderd de aanplantingen. Die worden wegens de droogte en het plantseizoen uitgesteld tot het najaar. Ook de Octopus-palen zijn inmiddels geplaatst. Deze kleurrijke palen zijn uitgegroeid tot hét symbool voor verkeersveilig en duurzaam woon-schoolverkeer.

In de Kasteelstraat – de schoolomgeving van basisschool Icarus – werden ook enkele aanpassingen uitgevoerd. De vervanging van de anti-parkeerpalen door Octopus-palen zorgen ervoor dat de schoolomgeving nog extra geaccentueerd wordt.

De grote aanpassing daar werd gisteren nog uitgevoerd. Er werd letterlijk een rode loper uitgerold worden voor de Icarus-leerlingen. De Kasteelstraat is nu namelijk een fietsstraat op het gedeelte tussen de Venlosesteenweg en de Kleine Kasteelstraat. Daar zal de snelheid maximum 30 km/u zijn en mag een motorvoertuig nooit een fiets inhalen.

De aanpassing in de Kasteelstraat is één van de suggesties die voortkwam uit het project Route2School, een project waarbij de verplaatsingen van en naar school in kaart gebracht werden. Bij de dynamische start van de beleidsperiode in 2019 werd dit project meteen opgestart, waardoor er anderhalf jaar al diverse acties uit voortkomen.

Het mooiste resultaat wordt het kinderknooppuntennetwerk, wat misschien zal uitgroeien tot een good practice of mooi praktijkvoorbeeld voor Vlaanderen. Dit project is geïnspireerd op het gekende en populaire fietsroutenetwerk. Wie een toeristische fietstocht maakt, stippelt meestal op voorhand de route uit die hij wil doen. Waarom zouden ouders op dezelfde manier geen veilige(re) fietsroute naar school voor hun kinderen willen uittekenen? Het gemeentebestuur voorziet kinderknooppunten en kanaliseert op die manier de verkeersstromen naar school. Waarom zouden klasgenoten niet afspreken “aan kinderknooppunt 102” om van daar samen verder te rijden naar school? Het sociale aspect is zeker een pluspunt hierbij.

Door op deze manier te gaan werken, kunnen er bovendien bijkomende acties ontstaan. Een geplande en momenteel nog niet voorziene oversteekplaats op de Breeërsteenweg is daar een zeer mooi voorbeeld van. Ook de opwaardering van trage wegen speelt mee in dit mooi verhaal. In totaal zullen er 60 kinderknooppunten aangelegd worden met een aangepaste signalisatie. Op 1 september was het alvast klaar zijn voor de schoolomgeving in Kinrooi terwijl de andere dorpen ook binnenkort zullen volgen.

In Molenbeersel, Kessenich en Ophoven werden snelheidsinformatieborden geplaatst in de schoolomgevingen. In de Smeetsstraat, De Belder, de Merrenhofstraat, de Meierstraat en de Kasteelstraat zal er zo een beter beeld van het snelheidsgedrag verkregen worden.

Na een geslaagde test in de Belestraat zullen er ook zes verkeerskussens geplaatst worden in de Donkstraat (Ophoven) en de Grootbroekstraat (Molenbeersel). In iedere straat zijn er drie voorzien.

Naast de fietsverbinding tussen de Bommesaar-scholen van Kessenich en Geistingen, is er nu ook straatverlichting voorzien in de Kempweg en de Kessenicherweg.

Het gemeentebestuur blijft verder maximaal inzetten op de gemachtigde opzichters. Deze vrijwilligers zijn en blijven de belangrijkste partners inzake veilig schoolverkeer.

Eind oktober – als de avonden van vroeger donker weer beginnen – zal er een sensibiliseringsactie georganiseerd worden om aandacht te schenken aan de fietsverlichting. ‘Zet je licht aan!’ zal dan als nuttige boodschap verschijnen aan fietsenstallingen en bij schoolomgevingen.

Tenslotte rekent het Kinrooise gemeentebestuur op de medewerking en goodwill van het Vlaams gewest, in concreto de Afdeling Wegen en Verkeer.

Naar analogie met de schoolomgeving in Molenbeersel staat er ook voor Kinrooi een groot(s) module 10 project op stapel, namelijk de volledige herinrichting voor de schoolomgeving. De bestaande weg in de Kloosterstraat, Processieweg en Melkerijstraat zal opgebroken worden. Er zal gescheiden riolering aangelegd worden. Bijkomend aan de nieuwe riolering en wegenis, zullen ook een zestal verhoogde kruispunten aangelegd worden. Die zullen, net zoals nieuwe en betere bushaltes en oversteekplaatsen op de Breeërsteenweg, de verkeersveiligheid van de schoolomgeving ten goede komen.

De totale kostprijs van dit project wordt geraamd op 2.000.000 euro. De omgevingsvergunning voor deze werken is aangevraagd en de zoektocht naar een aannemer (aanbestedingsprocedure) start dit najaar. Qua uitvoering van de werken, hopen we op eind 2021 of begin 2022. In de loop van 2021 is er ook een herinrichting van de rotonde in Kinrooi centrum gepland, waarbij rekening gehouden zal worden met de verhoogde veiligheid voor fietsers.

Naast dit grote project zijn er nog een aantal kleinere maar daarom niet minder belangrijke zaken gevraagd aan AWV. Het gaat dan bijvoorbeeld om bijkomende voetgangersoversteekplaatsen of bijkomende verlichting en signalisatie bij de bestaande oversteekplaats, onder andere Venlosesteenweg / Kasteelstraat) die gevraagd worden aan AWV. Ook zal het gemeentebestuur blijven ijveren voor vrijliggende fietspaden naast de gewestwegen. De Venlosesteenweg tussen Maaseik en Ophoven zit daarbij al in een voorbereidende fase maar ook op de Neeroetersesteenweg en de Weertersteenweg tussen Kinrooi en Molenbeersel is dit een uitdrukkelijke wens van de gemeente Kinrooi.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *