Stad Dilsen-Stokkem laat bospoelen aanleggen

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem laat vier permanente bospoelen aanleggen met een totale oppervlakte van 1000m².

Water doet leven, zo is het ook in het bos. Maar water is in bosomgevingen niet zo vanzelfsprekend. Toch is het belangrijk voor heel wat diersoorten die in de bossen leven, vandaar dat bospoelen zo belangrijk zijn. Ze ontstaan op plaatsen waar de bodem een natuurlijke kuil vormt en de ondergrond ondoorlaatbaar is. Kikkers, salamanders, libellen of de rugstreeppad, maar ook grotere dieren die de poelen als drinkplaats gebruiken tijdens droge zomers: ze hebben er allemaal baat bij.

In natuurgebieden de Platte Lindenberg (Dilserbos) snijdt de steilrand van het Kempens Plateau zich van noord naar zuid door het landschap. In uitvoering van het bosbeheerplan heeft de stad in 2008 dit verbost gebied voor een deel terug open gemaakt. Er werden bomen gekapt om meer en hoogwaardige natuur te krijgen in functie van belangrijke doelsoorten (zowel flora en fauna), die baat hebben bij een meer open landschap.

Een aannemer heeft nu vier bospoelen aangelegd met een totale oppervlakte van ca. 1.000m². In deze poelen werden bentonietmatten aangebracht die ervoor zorgen dat de poelen water blijven vasthouden in dit gebied dat een zanderige bodem heeft. De kostprijs bedraagt ruim 14.000 euro.

Met deze ingrepen wil het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem een nieuw en beter biotoop te creëren voor een aantal zeldzame diersoorten.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.