Met nieuw Dorpshuis en veilige schoolomgeving Kinrooi voor meer dan 5,5 miljoen aan investeringen in 2021

Gemeentehuis Kinrooi

De Kinrooise gemeenteraadszitting van december omvatte traditioneel een hele resem financiële dossiers. Naast de adviezen van de rekeningen van alle kerkfabrieken, stond ook de goedkeuring van diverse belastingen op de agenda. De meerjarenplanaanpassing 2020-2025 kreeg het meeste toelichting en biedt een goed beeld op het voorbije en de komende jaren in Kinrooi. De renovatie van het Dorpshuis in Ophoven en het verkeersveiliger maken van de schoolomgeving in Kinrooi zijn de grootste investeringen voor 2021.

Burgemeester Jo Brouns: “De aanleiding voor de meerjarenplanaanpassing wordt ingegeven door twee factoren. Enerzijds worden de cijfers van 2020 op hun realisatie getoetst en zo nodig bijgestuurd. Anderzijds herbekijken we ook de kredieten voor 2021 en de volgende jaren want die worden eveneens geactualiseerd. We spreken daarbij altijd over twee soorten budget: het exploitatiebudget en het investeringsbudget.”

Schepen van financiën Wim Rutten: “De meeste wijzigingen zijn terug te vinden in het exploitatiebudget van het bijna voorbije jaar 2020.”

Hij doelt daarbij onder meer op:
– de intresten op de op te nemen nieuwe leningen worden verlaagd aangezien de lening hoogst waarschijnlijk niet zal worden opgenomen in 2020;
– bijsturing van budgetten voor lonen wegens pro rata berekening rot einde 2020;
– wegens het vlotter kunnen innen van de aanvullende belasting op personenbelasting is er 60.000 euro sneller binnen aan inkomsten;
– bijsturing van de kredieten voor gebouwen wegens minder uitgaven dan verwacht, bijvoorbeeld het minder wassen van de vensters in gemeentelijke gebouwen en het dalend verbruik van stookolie wegens de omschakeling naar aardgas;
– het voorzien van kredieten voor de win-win-win actie 2020

Alhoewel er al met veel financiële gevolgen van de Covid-19 pandemie rekening gehouden werd bij de vorige meerjarenplanaanpassing, is het virus ook nu verantwoordelijk voor een aantal aanpassingen. “De budgetten van woonzorgcentrum Zorgvlied worden opnieuw berekend omdat er nog geen volledige bezetting is geweest ten gevolge van Covid-19. Aan zowel inkomsten- als uitgavenzijde zijn de Vlaamse en federale COVID-subsidies voor de sociale dienst voorzien en daarnaast is er ook budget voorzien voor het noodfonds aan verenigingen. Wat het exploitatiebudget van de volgende jaren betreft, kunnen we kort zijn want daar beperken de aanpassingen zich tot de normale evolutie, bijvoorbeeld het aanwerven van nieuw personeel als er anderen op pensioen gaan”, aldus schepen Rutten.

Werken veilige schoolomgeving Kinrooi vallen goedkoper uit
Schepen van financiën Wim Rutten: “Bij de investeringsbudgetten voor 2020 hebben we een meevaller voor wat betreft de aanbesteding van module 10 Kinrooi, de werken om de schoolomgeving in Kinrooi centrum opnieuw in te richten. De inschrijvingsprijzen lagen veel lager dan geraamd zodat we daar 500.000 euro kunnen uitsparen. Een paar andere investeringen – omgevingswerken technische dienst en omgevingswerken jachthaven – zijn afgerond zodat daar een goed idee is van het eindbudget.”

Wat 2020 betreft, zullen er enkele kredieten bij voorzien worden voor:
– aankoop van nieuwe burelen voor de dienst burgerzaken (19.000 euro);
– extra kosten (asbestverwijdering) opruimen lokaal chopperclub (11.000 euro);
– extra krediet voor cameranetwerk in Kinrooi (8.500 euro);

Dorpshuis Ophoven en verkeersveiligheid als grootste investeringen
Schepen van financiën Wim Rutten: “Het investeringsprogramma voor de komende jaren blijft grotendeels behouden. Enkele zaken zijn geschrapt uit het budget maar dat betekent niet dat het niet doorgaat. Zo zal de aanleg van het fietspad tussen Kessenich en Thorn op de planning blijven staan maar het zal betaald worden met financiële middelen van het Grindfonds (40.000 euro). Voor onze personeelsleden is er ook goed nieuws. Om hun koopkracht te verhogen, zullen de maaltijdcheques een uitzonderlijke verhoging krijgen in de laatste maanden van 2020. Vanaf 2021 is het verschil in maaltijdcheques tussen gemeente- en OCMW-personeel (4,5 euro) en het personeel van het woonzorgcentrum (3,5 euro) ook weggewerkt. Ieder personeelslid krijgt vanaf 2021 maaltijdcheques van 5,5 euro.”

Enkele nieuwe zaken in de meerjarenplanning voor 2021 zijn aankoop containers voor opslag diverse materialen TD (onkruidbranders, meststoffen, wegenzout,… ) (9.000 euro), afkoppeling regenwater basisschool 3K (35.000 euro), aanpassing besturingssysteem verwarming gemeentehuis (20.000 euro), ontwerp van beleidsvisie gemeentelijke begraafplaatsen (20.000 euro).

Burgemeester Jo Brouns: “Naast de renovatie van het Dorpshuis – één van de grootste investeringen in deze beleidsperiode, die trouwens vlot verlopen – blijft verkeersveiligheid een belangrijk beleidsthema. Dat vertaalt zich ook in de financiën. De twee grootste investeringsdossiers – Dorpshuis Ophoven en verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi – zijn samen goed voor 5,5 miljoen euro.”

Daarnaast zijn er nog diverse andere investeringen in het kader van verkeersveiligheid: – aanpassing N73 Breeërsteenweg vanaf Kinrooi centrum richting Bree (3,3 miljoen euro)

– aanpassing rotonde Kinrooi centrum (0,5 miljoen euro)
– de aanleg van verkeersdrempels (6.500 euro)
– fietsstraat Bommesaar Kessenich (20.000 euro)
– aanleg fietssuggestiestroken (80.000 euro).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *