Visie Politie CARMA in overeenstemming met nieuwe richtlijnen voor drones

Vorige week kondigde de politiezone CARMA aan dat het aantal controles op het openbaar domein in de kerstvakantie verhoogd zou worden in het kader van algemene overlast en coronamaatregelen. Een droneteam zou daarbij voor ondersteuning zorgen. Naar aanleiding van deze mededeling ontstond heel wat ophef over het inzetten van een drone. Politie CARMA reageert verbaasd over de ophef. “Het inzetten van drones is immers allesbehalve nieuw en de inzet gebeurt steeds conform het wettelijk kader omtrent respect voor de privacyregels”, zo reageert de politiezone.

De politiezone zet al negen jaar drones in, hoofdzakelijk in het kader van opdrachten van openbare orde en handhaving. Ook het ondersteunen van acties vanuit de lucht gebeurt al veel langer. “Dit jaar kwam daar de handhaving van de coronamaatregelen bij, steeds op openbaar domein. Over die aanpak heeft de politiezone regelmatig, regionaal en nationaal gecommuniceerd”, zo vervolgt een woordvoerder van de politiezone.

“Het college van Procureurs-Generaal bevestigt in haar omzendbrief de visie van Politie CARMA. Bijgevolg kan de drone zoals eerder aangekondigd perfect ingezet worden voor bestuurlijke acties op het openbaar domein. Indien er een vermoeden van schending van de coronamaatregelen wordt vastgesteld op basis van dronebeelden op het openbaar domein, kunnen ploegen op de baan steeds ter plaatse gestuurd worden om de nodige vaststellingen uit te voeren en eventueel een PV op te stellen. Het blijft evenwel de bevoegdheid van de procureur des Konings om hier al dan niet gevolg aan te geven”, aldus de woordvoerder.

De politiezone benadrukt dat ze op geen enkel moment de intentie heeft gehad om overtredingen op de coronamaatregelen op te sporen op voor het publiek niet toegankelijke plaatsen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.