Nieuw fietspad langs Gruitroderlaan in Opoeteren-Maaseik

Fietspad fiets

De stad Maaseik heeft samen met een aantal partners het plan voor de aanleg van een afgescheiden fietspad langs de Gruitroderlaan en voor de aanleg van nieuwe riolering in die straat opgesteld. De kosten worden geraamd op ruim € 2.500.000, met inbreng door stad Maaseik, Vlaamse overheid, Agentschap Wegen & Verkeer Limburg en Inter-Aqua/Fluvius. Aannemer Wegenbouw Goijens-Grobelco bvba uit Bree voert de werken uit. Ter voorbereiding maakt de aannemer begin maart de bermen van de Gruitroderlaan bouwrijp.

Langs de Gruitroderlaan vanaf het kruispunt Bovenlee met de Neerleestraat (grens Oudsbergen) tot net voorbij de Kortestraat komen er nieuwe fietspaden. Tot aan de Gerriskapelstraat zijn die vrijliggend. Ter hoogte van die zijstraat komt er een overrijdbare middengeleider. De rijweg wordt volledig in asfalt vernieuwd. Ondergronds legt rioolbeheerder Fluvius een gescheiden
rioleringsstelsel. De Kortestraat en de Ridderpadstraat worden gelijkaardig vernieuwd, met nieuwe riolering en wegdek. De stad Maaseik is samen met Fluvius de opdrachtgever, AWV is als wegbeheerder subsidiërende partner.

Vooraleer straks de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen zullen vernieuwen, moeten eerst de bermen langs de Gruitroderlaan bouwrijp gemaakt worden. Dat betekent dat er geen struikgewas en verhardingen meer mogen staan. Maandag 1 maart 2021 zal de aannemer de nieuwe rooilijn met piketten uitzetten op de Gruitroderlaan, tussen de gemeentegrens en de Kortestraat. De rooilijn is de grens tussen openbaar en privédomein. Gelieve die piketten niet te verplaatsen.

Tot vrijdag 5 maart worden vervolgens de bomen en het struikgewas in de bermen verwijderd. Dat moet nu gebeuren, voor het broedseizoen. De hinder op de Gruitroderlaan tijdens de rooiwerken blijft beperkt tot plaatselijk beurtelings verkeer met mobiele signalisatie. De opritten blijven ook toegankelijk, tenzij op dat ogenblik de aannemer net ter hoogte van een woning werkt.
Infovergadering voor bewoners volgt De effectieve riolerings- en wegenwerken zullen onvermijdelijk voor meer hinder zorgen.

Om de bewoners te informeren over de uitvoering ervan, de fasering, verkeersmaatregelen en bereikbaarheid, zullen de projectpartners nog een infovergadering organiseren, eind maart of begin april. De geldende coronamaatregelen zullen bepalen hoe die infosessie verloopt, fysiek of digitaal.

De rioleringswerken in de Gruitroderstraat starten vermoedelijk na het zomers bouwverlof. Tegen de zomer van 2022 zou de volledige herinrichting klaar zijn.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.