Vaccinatiecentrum De Borg is klaar!

Het vaccinatiecentrum in sporthal De Borg Neeroeteren-Maaseik (Rotemerlaan 36) is klaar voor gebruik. Vandaag wordt alles grondig gecontroleerd en getest. Vanaf dan is het wachten op vaccins waarna het inenten tegen het coronavirus kan starten.

Drie gemeenten slaan de handen in elkaar
Er heerst al weken een enorme bedrijvigheid aan sporthal De Borg in Neeroeteren-Maaseik. Buiten worden de laatste loodjes gelegd aan de inrichting van de parking voor mensen die er binnenkort een vaccin tegen het coronavirus laten zetten. Binnen in het vaccinatiecentrum is alles al klaar. Je ziet er 4 vaccinatielijnen. Zo kunnen veel mensen gelijktijdig geholpen worden.

“Om te weten wat de bezoeker in het centrum mag verwachten, geven de gemeentebesturen van Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem gezamenlijk een infobrochure uit, die binnenkort bij alle inwoners in de drie gemeenten in de brievenbus zal vallen. Daarin staat info over het vaccineren, de manier van oproepen, de wijze van afsprakenbeheer, de begeleiding van de bezoeker ter plekke, de bereikbaarheid van het vaccinatiecentrum, … Kortom, de brochure zal een antwoord bieden op heel wat praktische vragen van onze inwoners”, aldus burgemeester Sofie Vandeweerd van Dilsen-Stokkem.

Na de test van vandaag start het vaccinatiecentrum volgende week met de inenting van de medewerkers. Weldra verwachten we van de Vlaamse overheid informatie over het aantal vaccins dat in Neeroeteren wordt geleverd. De eerste vaccins zullen wellicht toekomen tegen het einde van volgende week. Het tempo van de vaccinaties hangt af van de aanvoer ervan. De eerste weken zal er hoofdzakelijk op weekdagen in blokken van 4 uur gevaccineerd worden.

Drukke dagen verwacht
Burgemeester Jo Brouns van Kinrooi: “Nu is het nog rustig in het vaccinatiecentrum, maar binnenkort zullen er dagelijks honderden mensen over de vloer komen om zich te laten vaccineren. Het centrum is klaar om tegen 15 februari te starten met de vaccinatie van de zorgverleners, de medewerkers en vrijwilligers die stelselmatig ingezet zullen worden in het vaccinatiecentrum. Vanaf 1 maart verhuist de focus naar de 65-plussers en mensen met meer risico door bepaalde gezondheidsproblemen. Daarna volgt de rest van de bevolking. Wij zijn er alleszins klaar voor!”

Vaccineren is belangrijk
De Maaseiker burgemeester Johan Tollenaere roept iedereen op om zich te laten vaccineren. “Je laten vaccineren is op de eerste plaats positief. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en kan levens redden. Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet alleen voor jezelf, maar ook om anderen te beschermen. Het is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie te overwinnen. Om terug gewoon met vrienden je verjaardag te vieren, je grootouders en ouders te knuffelen, op café of restaurant te gaan, of naar een concert of het voetbalstadion. We kijken er allemaal naar uit om beetje bij beetje weer ons oude leven op te pikken.”

Callcenter Het callcenter (089 27 17 00 – vaccineren@deborg.be) in het vaccinatiecentrum waar alle inwoners terecht kunnen met vragen en opmerkingen, zal waarschijnlijk vanaf volgende week al tijdens de kantooruren worden bemand.

Helpende handen
Aan de hand van de informatie van de hogere overheid kan de start van het vaccinatiecentrum verder worden geoptimaliseerd en kunnen de vrijwilligers, die helpen bij de uitbating van het centrum, verwittigd worden.

Opstart vaccinatiecentrum in fases:
· Fase 1: opbouw van het vaccinatiecentrum in sporthal De Borg
· Fase 2: contactopneming met kandidaat-vrijwilligers en planning en afstemming van personeel en vrijwilligers in functie van de taken en uren
· Er zal een personeelsplanning vanaf 15 februari (stand-by en callcenter) opgemaakt worden zodat wanneer de eerste vaccins binnenkomen we direct van start kunnen gaan. Vrijwilligers zijn nog altijd welkom. Registreren kan op www.helpdehelpers.be.

Binnen het vaccinatiecentrum zelf zijn volgende functies nodig:
1. Steward inkom (niet-medisch)
2. Steward onthaal (niet-medisch)
3. Onthaalmedewerker (niet-medisch)
4. Intake gesprek (medisch)
5. Vaccinatoren (medisch)
6. Registratie (medisch)
7. Optrekker vaccins (medisch)
8. Steward wachtruimte (niet-medisch).

Wie meldde zich tot nu toe?
· 60 personeelsleden van de drie gemeentebesturen die bij de opstart door de week zullen worden ingezet.
· 56 personeelsleden die zich engageren als vrijwilliger buiten de werkuren (na kantooruren en in het weekend). · 330 vrijwilligers aangemeld via www.helpdehelpers.be en www.helplimburgvaccineren.be (zij worden deze week telefonisch gecontacteerd voor extra info).

De personeelsleden uit de drie gemeentebesturen, die worden ingezet tijdens de werkuren voor niet-medische functies, zijn hoofdzakelijk personeelsleden die door de impact van de coronacrisis op hun dagelijkse werkzaamheden, extra taken kunnen opnemen in het
vaccinatiecentrum. De burgemeesters stellen het engagement van alle personeelsleden en vrijwilligers alvast erg op prijs!

Bereikbaarheid van het vaccinatiecentrum
Wie er niet zelf met eigen vervoer kan geraken, doet best een beroep op naaste familie, het knuffelcontact of iemand uit de bubbel. Dat is de veiligste manier om naar het vaccinatiecentrum te gaan.

De Lijn Lijnbus nummer 11 vanuit Maaseik komt langs het vaccinatiecentrum in Neeroeteren. Er wordt een halte voorzien voor het vaccinatiecentrum.

Minder Mobielen Centrale Wie lid is van de Minder Mobielen Centrale kan via die weg naar het centrum. Daarvoor contacteer je best de Minder Mobielen Centrale bij je gemeentebestuur. Voor alle informatie verwijst men naar www.laatjevaccineren.be.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.