Belasting op het reclamedrukwerk in Kinrooi aangepast

Gemeentehuis Kinrooi

Vanaf 2020 werd er in Kinrooi een belasting op nietgeadresseerd reclamedrukwerk ingevoerd. Op 1 maart besliste de gemeenteraad van Kinrooi om het reglement van december 2019 aan te passen.

Schepen van financiën Wim Rutten: “Twee redenen liggen aan de basis hiervan. Omdat het paginaformaat verschilt van reclameblad tot reclameblad, zal het tarief niet langer bepaald worden op basis van het aantal pagina’s.”

Vanaf nu is het gewicht bepalend voor het belastingtarief:
– 0,02 euro per exemplaar met een gewicht minder of gelijk aan 30 gram
– 0,04 euro per exemplaar met een gewicht tussen 31 en 100 gram
– 0,06 euro per exemplaar met een gewicht hoger dan 100 gram

De andere reden voor de wijziging is dat er voortaan met een aangifteverplichting van de uitgever gewerkt zal worden. “In het verleden inventariseerden de gemeentelijke diensten alle reclamedrukwerken om zo de belasting te kunnen bepalen. Vanaf 2021 krijgt de uitgever een aangifteformulier dat ingevuld en ondertekend terugbezorgd dient te worden. De belastingplichtige
die geen aangifteformulier ontvangt, is verplicht om spontaan de nodige gegevens te bezorgen aan het gemeentebestuur. Het aangifteformulier en alle informatie over deze belasting zal
bekendgemaakt worden via de gemeentelijke website”, aldus schepen Rutten.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *