Fietspad tussen Kessenich en Thorn krijgt halfverharding dankzij het Grindfonds

Van Kessenich naar Thorn fietsen kan binnenkort via een betere fietsweg. Het onverhard pad door de Kleizone krijgt namelijk een halfverharding. Het is een idee dat al langer leeft en dat ook nog eens werd geopperd via het burgerparticipatieplatform kinrooimeemaken.be. Het goede nieuws voor de gemeente Kinrooi is dat ze deze werken niet zelf moeten bekostigen.

Burgemeester Jo Brouns: “Wie van Kessenich naar Thorn wil fietsen, heeft twee opties. De verharde Thornerweg volgen – samen met het autoverkeer – of een onverhard fietspad nemen door de
Kleizone. In functie van een fijne fietsbeleving had Studio LST al een verbetering van dit fietspad voorzien in de oorspronkelijke plannen van de herinrichting van het grindgebied (2016). Dat
meerwerk werd toen niet aangenomen omdat het Grindfonds nog onvoldoende zicht had op de werkelijke kosten van andere uitrustingswerken in het gebied zoals bijvoorbeeld de aanleg van een boeienlijn.”

Peter Nies, schepen van burgerparticipatie: “Een aandachtige inwoner was de oorspronkelijke plannen blijkbaar nog niet vergeten toen we in 2019 het burgerparticipatieplatform kinrooimeemaken.be lanceerden. Want ook daar kwam het idee terug naar boven. Inmiddels hadden we reeds bij het Grindfonds nagevraagd of de verbetering van dit fietspad nog tot de mogelijkheden behoorde. Inmiddels hebben ze de goedkeuring van de minister op zak. Goijens Wegenbouw NV is aangesteld als aannemer en heeft 20 werkdagen voor de uitvoering. In functie van de weersomstandigheden zou hij eind april / begin mei met de werken starten. Hoe sneller deze mooie grensoverschrijdende fietsverbinding klaar is, hoe beter…”

Wim Rutten, schepen van financiën: “Het Grindfonds beschikte indertijd over ruim 15 miljoen euro voor diverse uitrustingswerken voor de nabestemming van het grindwinningsgebied. Ook het
resterend saldo wordt er nu dus nog voor aangewend. De kosten voor de realisatie van dit fietspad zijn geraamd op 50.000 euro. Ze zullen zoals reeds gezegd betaald worden door het Grindfonds, wat een gunstige zaak is voor de gemeentelijke financiën.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.