Samen werken aan een verkeersveilige schoolomgeving in Kinrooi centrum

Kinrooi

Vanaf vandaag – maandag 19 april 2021 gaat Kinrooi centrum op de schop. Tot het voorjaar van 2022 zijn er werken gepland in diverse straten in de directe schoolomgeving. Het gemeentebestuur laat niets aan het toeval over om alle betrokkenen te informeren en heeft om die reden een uitgebreide communicatiecampagne over deze werken opgezet.

Burgemeester Jo Brouns: “De twee voornaamste redenen voor deze werken zijn enerzijds het verkeersveiliger maken van de volledige schoolomgeving en anderzijds het aanpassen van diverse nutsvoorzieningen, hoofdzakelijk de aanleg van gescheiden riolering.”

Tijdens een tweetal infomarkten in maart 2019 werden de plannen voorgesteld aan de buurt. Daar kwamen nog een aantal opmerkingen naar voor die ontwerper Studio LST verwerkte in het definitief plan. Zo was er een duidelijke behoefte om de fietsers een prioritaire rol te geven in het verkeer rondom de scholen.

Schepen van verkeer Mark Hoedemakers: “Hierdoor zullen verschillende straten – de Kloosterstraat, de Melkerijstraat en gedeeltes van Nelisveld en de Processieweg – rood ingekleurd worden en het statuut van fietsstraat krijgen. Daar geldt dan een maximumsnelheid van 30 km/u en mogen de fietsers niet ingehaald worden door gemotoriseerd verkeer. De definitieve plannen werden uitvoerig toegelicht tijdens een digitale infosessie op 31 maart 2021. Ook Fluvius, aannnemer Van Beers Hoogeloon en veiligheidscoördinator Boveco gaven toen een toelichting over de geplande werken.”

Schepen van openbare werken Wim Rutten: “De standaardmelding bij grote werken is dat de timing altijd onder voorbehoud is. Weersomstandigheden en andere factoren kunnen immers niet op voorhand ingeschat worden. Bovendien zijn er voor de werken van de hoofdaannemer nog vaak voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen. Het aantal weken per fase is dus overlappend. Op maandag 19 april 2021 starten de voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen. Hoofdaannemer Van Beers Hoogeloon zorgt dan enkel voor het opbreken van de stoepen. Zijn echte werken – aanleg riolering, fundering, voetpad en nieuwe wegverharding – zijn wellicht pas voor midden mei. De werken voor fase 1 – de aanleg van een bufferbekken – zijn ook al gedeeltelijk uitgevoerd zodat men nu begint met fase 2.”

Fase 2 vanaf 19 april
werken Kloosterstraat & Nelisveld oost

Fase 3 vanaf eind juni
werken Nelisveld – Processieweg oost

Fase 4 vanaf begin augustus
werken Processieweg – Schansstraat

Fase 5 vanaf begin oktober
werken Kloosterstraat noord

Fase 6
Werken Melkerijstraat – Grote Kerkstraat

De plannen per fase, verwachte timing en bijkomende info zoals omleidingen zijn allemaal online terug te vinden.

Burgemeester Jo Brouns: “Op het burgerparticipatieplatform kinrooimeemaken.be hebben we een uitgebreide infopagina over de werken gelanceerd. Die zal zo actueel mogelijk gehouden worden.”

Een aantal stakeholders – scholen, sporthal, kinderopvang, lokale handelaars en dokter, … – zijn verzocht om de communicatie te ondersteunen zodat zoveel mogelijk betrokkenen weten wat de actuele stand van zaken is. Met twee scholen, gemeentelijke kinderopvang ’t Speel-nestje, de sporthal met sporttaverne de Schans alsook de Bunker is Nelisveld een straat waar – zeker als corona dat weer toelaat – veel verkeer kan komen. Vandaar onze intentie om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden, zeker wat betreft de lokale omleidingen en wijzigingen in de verkeerssituatie.

Zo zal er vanaf vandaag eenrichtingsverkeer zijn in de Kloosterstraat. Inrijden kan enkel nog via de Neeroetersesteenweg. Wie zich inschreef op de nieuwsbrief, kreeg daar vorige week reeds een bericht over. Inschrijven op de nieuwsbrief kan gemakkelijk via www.kinrooimeemaken.be/schoolomgeving waar ook de online infosessie van 31 maart herbekeken kan worden.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *