Vernieuwing buurtspeelplein Oud Kevelaer Molenbeersel na participatie met de buurtbewoners

Molenbeersel

De aanleg of vernieuwing van speelterreinen was een voorstel dat dikwijls naar voor kwam toen het burgerparticipatieplatform kinrooimeemaken.be op zoek ging naar suggesties voor het meerjarenbudget. Het heeft ervoor gezorgd dat er in deze beleidsperiode extra aandacht is voor speelpleinen. De renovatie van het buurtspeelplein Oud Kevelaer in Molenbeersel komt als eerste aan de beurt.

Burgemeester Jo Brouns: “Op 3 mei 2021 keurde de gemeenteraad twee dossiers goed met betrekking tot de opfrissing van dit buurtspeelplein in Molenbeersel: enerzijds de aankoop van speeltoestellen en anderzijds de beplantings- en omgevingswerken. Omdat onze diensten op zoek waren gegaan naar subsidies om de renovatie te bekostigen, heeft het allemaal iets langer geduurd dan verwacht. In de zomer van 2019 was er al een eerste overleg met de buurtbewoners. Daar werd gepolst hoe zij het buurtspeelplein gerenoveerd wilden zien.”

Schepen van burgerparticipatie en jeugd Peter Nies: “Het profiel van de bewoners van Oud Kevelaer is gedurende de jaren natuurlijk wat gewijzigd. Als het vroeger een wijk met jonge gezinnen en kinderen was, is de populatie een beetje vergrijsd en meer gemixt. Zo werd uit ons participatietraject duidelijk dat de petanquebaan een belangrijk gegeven is. Ook het sociale aspect – elkaar kunnen ontmoeten in een aangename omgeving – speelde een belangrijke rol. Last but not least mocht echter ook het speelaspect niet verdwijnen. De ouders van toen zijn nu soms al grootouders die nu met kleinkinderen naar het speelpleintje willen gaan. Studio LST heeft met al deze aspecten rekening gehouden en het plan werd dan ook goedgekeurd door de gemeenteraad zodat er nu verdere stappen gezet kunnen worden.”

Schepen van vrije tijd Mark Hoedemakers: “Oud Kevelaer is het eerste maar niet het laatste speelplein dat we aanpakken in het meerjarenbudget. In de jonge en nieuwe woonwijk Meytersveld hebben we budget voor de aanleg van een speelpleintje voorzien in het meerjarenplan. In de nieuwe wijk is nog geen speelpleintje maar we gaan daar verandering in brengen in samenspraak met de buurtbewoners. De bedoeling is om in de loop van dit voorjaar ook daarvoor een participatietraject op te starten.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.