De inwoners van RivierPark Maasvallei steunen toerisme in hun regio

Zeventig procent van de inwoners van de Maasvallei steunt het toerisme in zijn of haar omgeving en 92% wil dat de unieke natuur beschermd wordt. Dat blijkt uit het bewonersonderzoek dat Toerisme Vlaanderen afgelopen april en mei uitvoerde in RivierPark Maasvallei in zowel Vlaanderen als Nederland. In totaal namen 994 bewoners deel uit 11 gemeentes aan beide oevers: Lanaken, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Maaseik, Kinrooi, Maastricht, Meerssen, Stein, Sittard-Geelen, Echt-Susteren en Maasgouw.

Een bewonersenquête, afgenomen door Toerisme Vlaanderen, polste afgelopen april via een online vragenlijst naar draagvlak voor toerisme en naar kennis van het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei. Eerder werden ook al de Vlaamse kunststeden, het Scheldeland en andere gemeenten bevraagd in soortgelijke studies. In de Maasvallei ging het om een representatief aantal inwoners uit de Maasdorpen, behorende tot 11 gemeenten aan beide oevers: Maastricht, Lanaken, Meerssen, Maasmechelen, Stein, Sittard-Geleen, Dilsen-Stokkem, Echt-Susteren, Maaseik, Maasgouw en Kinrooi.

De resultaten zijn positief: 70% van de inwoners steunt de toeristische ontwikkeling van de Maasvallei. In vergelijking met andere onderzochte regio’s zijn Maaslanders ook bijzonder fier op hun leefomgeving. Tegelijk staat men kritisch tegenover klassiek toerisme en de drukte die dat met zich meebrengt, bijvoorbeeld in de dorpen. Die drukte wordt doorgaans geassocieerd met ‘toerisme’ en bezoekers van verder weg, terwijl de drukte het afgelopen jaar net veroorzaakt werd door mensen van dichterbij, die zich in het coronajaar veel vaker verplaatsten in eigen streek of gemeente.

Gemeenten waarin de toeristische ontwikkeling aan de Maas ouder is en ondertussen beeldbepalend is geworden – zoals bijvoorbeeld Maaseik en Kinrooi – scoren doorgaans hoger op vlak van gastvrijheid en draagvlak voor toerisme, dan gemeenten met grote stukken nieuwe riviernatuur die bewoners zelf nog aan het ontdekken zijn. In die zin geven de hogere – doorgaans Vlaamse – cijfers een doorkijk naar de toekomst van de meer recente ontwikkelingen aan Nederlandse zijde. Toch vindt in alle bevraagde gemeenten meer dan de helft van de bewoners dat hun stukje Maasvallei een toeristische bestemming moet blijven. De Nederlandse gemeenten scoren dan weer hoger dan de Vlaamse als het gaat om gebruikscijfers door bewoners zelf: zo maken de bewoners van de Maasdorpen uit Sittard-Geleen het meest en het vaakst gebruik van de nieuwe natuur om er te wandelen en te fietsen.

Bewoners staan positiever tegenover toerisme door gezinnen of individuele bezoekers, dan tegenover groepen of wielertoeristen. Dat sluit goed aan bij de plannen die op stapel staan om in het RivierPark Maasvallei vooral te mikken op mensen die de natuur willen beleven, en om in te zetten op wandelen en extensieve waterrecreatie – qua fietsen is de Maasvallei al populair. Het fietsverkeer zal vanaf de herfst van 2021 ook in NL systematisch gemeten worden, en aan spreiding en verbinding met andere gebieden wordt gewerkt. Beide oevers hebben met mekaar gemeen dat inwoners doorgaans actief betrokken willen worden bij het toeristisch beleid.

“Samen met Toerisme Vlaanderen slaan we resoluut de weg in waarin toerisme een meerwaarde moet zijn voor de toeristen zelf, maar ook voor de buurtbewoners en de lokale ondernemers. Met ‘Reizen naar morgen’ zetten we toerisme in als middel om een stad of gemeente de beste versie van zichzelf te laten zijn. Ook de Maasvallei heeft heel wat troeven in huis die bezoekers uit binnen- en buitenland kunnen overhalen een bezoekje te brengen. Ook de omgeving kan daar mee de vruchten van plukken”, benadrukt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. “Deze bewonersstudie stemt mij hoopvol dat ook de bewoners van de Maasvallei zelf die meerwaarde inzien.”

Op de vraag, welke aspecten het RivierPark Maasvallei het meest aantrekkelijk maken, scoort de nabijheid van de rivier het hoogst: 80%. Onmiddellijk gevolgd door de aanwezige routestructuren, de rust en de natuurgebieden, en de veerpontjes (tussen 73% en 80%). Opmerkelijk is dat de aanwezigheid van soorten, wildlife dus, even hoog scoort als horeca (70%). De charme van het snoer van Maasdorpen krijgt een mooie score van 69%, maar het is duidelijk dat de aantrekkelijkheid van het RivierPark Maasvallei vooral gevormd wordt door de natuur – iets wat de jury van de wandeltrofee van het jaar 2021 eerder ook al opmerkte.

Op die natuur zijn de inwoners dus erg gesteld: maar liefst 92% van de respondenten vindt dat de natuur beschermd moet worden, 91% wil er van blijven genieten door te wandelen of te fietsen, en 69% vindt dat gebieden extra beschermd moeten worden tijdens het broedseizoen. Iets meer dan de helft van de inwoners wil zelf een steentje bijdragen, bijvoorbeeld door zwerfvuil te rapen op de oevers (57%) en bezoekers wegwijs te maken (43%).

In hoeverre ervaren bewoners van de Maasvallei de Maas als een grens? Ook dat werd in de bewonersenquête onderzocht. Hoofdzakelijk voor wandelen en voor fietsen, maar ook voor niet-recreatieve activiteiten zoals boodschappen, zoeken bewoners regelmatig de andere oever op: 4 op 10 inwoners meerdere keren per jaar, 2 op 10 inwoners doen dat zelfs maandelijks. De helft van de bewoners gebruikt daarvoor regelmatig een veerpontje. Net als bij de vragen over drukte speelt hier mogelijks ook het corona-effect: de grens was lange tijd gesloten voor niet-essentiële reizen en de veerponten konden maar beperkt varen.

Met deze schat aan informatie gaan de partners in het RivierPark Maasvallei verder aan de slag richting florerende bestemming: een grensoverschrijdend landschapspark waarin toerisme duurzaam en lokaal verankerd is, niet gefocust op aantallen maar op kwalitatieve ervaringen op maat van het gebied – in de eerste plaats voor de bewoners zelf. Die bewoners tonen alvast een grote betrokkenheid bij wat er allemaal reilt en zeilt langs de Maas.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.