Kinrooi ruilt een aantal gronden met Landwaarts voor totaalproject in centrum

Op maandag 7 juni 2021 keurde de gemeenteraad van Kinrooi de verwerving van een aantal gronden goed. Het betreft een ruil van diverse andere percelen met sociale huisvestingsmaatschappij Landwaarts. Hierdoor kan de gemeente nu zelf een totaalvisie ontwikkelen voor de site rond de kerk in Kinrooi.

Burgemeester Jo Brouns: “In het verleden heeft Landwaarts een aantal gronden aan de Melkerijstraat en de Grote Kerkstraat verworven. Om een kwaliteitsvolle, kernversterkende centrumontwikkeling te garanderen, is het echter belangrijk dat we als gemeente een totaalvisie voor het gebied rond de kerk tot aan de Breeërsteenweg kunnen ontwikkelen, onder andere in het kader van de verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi waar momenteel aan gewerkt wordt. Om die totaalvisie mogelijk te maken, werden een aantal loten tegen schattingsprijs (1.066.800 euro of 190,24 euro per vierkante meter) geruild met Landwaarts.”

Schepen van sociale zaken Anita Meerten: “Zowel voor de gemeente Kinrooi als voor Landwaarts blijft sociale woningbouw realiseren belangrijk. Landwaarts had al enkele percelen rondom de kerk maar de verwervingskost van bijkomende gronden in die zone was te hoog om daarna nog tegen een aanvaardbare prijs woningen aan haar doelpubliek te kunnen aanbieden. Voor de gemeente geeft het verwerven van deze gronden opportuniteiten om de site te ontwikkelen, in die zin dat dit bijdraagt aan de bloei en de versterking van Kinrooi centrum. Voor Landwaarts levert het gronden op om op andere plaatsen in de gemeente projecten te ontwikkelen in functie van het doelpubliek.”

In ruil voor de verworven percelen, heeft Kinrooi volgende gronden aangeboden aan Landwaarts zodat zij daar te gepasten tijde projecten kunnen ontwikkelen:

– het woonreservegebied Ophoverveld (tussen de Dikke Linde en de Landweg);
– de gemeentelijke verkaveling in Kessenich (tussen de Meierstraat en de Veldstraat);
– het woonreservegebied tussen de Kampstraat en de Breeërsteenweg, bekend als de site van de voormalige technische dienst van de gemeente Kinrooi;
– het woonreservegebied aan de De Belder en de Bongertestraat te Ophoven (deels bouwzone en deels woonuitbreidingsgebied).

Om het verschil in grondwaarden bij te passen, zal de gemeente een gedeelte van haar aandelen in Landwaarts verkopen. Verder zal een lot in Kinrooi centrum in reserve gehouden worden voor bijkomende afspraken en om in de toekomst eventueel te kunnen betrekken bij een mogelijke denkpiste voor een pop-up park. De grondruil is tot slot gebonden aan een aantal bijkomende voorwaarden en engagementen.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *