juli 15, 2021

Water
Op heel wat plaatsen in de regio zorgt overvloedige regen voor ongeziene omstandigheden. Ook in de Maasgemeenten worden voorzorgen genomen tegen mogelijke wateroverlast. Het gemeentebestuur van Kinrooi vraagt met aandrang om niet naar de Maas te gaan. In Kinrooi is besloten om de Maasdijk af te sluiten. Enkel plaatselijk verkeer is er nog toegestaan. Andere...
BruKsg15072021-01
De dreiging van het hoog water bereikt ook de gemeente Kinrooi. In Kessenich is Hendrik Bruckers onlangs gestart met een pop-up ijszaak. “We hebben de zaal vandaga in allerijl moeten verplaatsen vanwege het opkomende hoog water”, zo reageert Bruckers. De bar naast ijszaak ‘De Oaj Melkeriej’ dreigt nog wel hinder te krijgen van het hoog...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL