Hubert Brouns stopt als vice-president van de Oud Limburgse Schuttersfederatie

Oud-burgemeester Hubert Brouns van Kinrooi zal zijn werkzaamheden als vice-president van de Oud Limburgse Schuttersfederatie neerleggen. Naast Brouns zal ook president Ger Koopmans de voorzittershamer doorgeven.

“We hebben vorig jaar zomer het er al over gehad, na het OLS in Meijel stoppen we ermee”, aldus Koopmans in een reactie.

Hubert Brouns was vele jaren betrokken bij de Oude Limburgse Schuttersfederatie. Brouns studeerde aan de normaalschool van Maasmechelen en werkte daarna als leraar aan het Technisch Instituut Sint-Jansberg in Maaseik. Hij ging in de gemeentepolitiek in Kinrooi en werd er gemeenteraadslid. In 1989 werd hij er burgemeester in opvolging van de liberaal Theo Schoofs. Na één legislatuur werd Schoofs weer burgemeester. In 2001 werd Brouns opnieuw burgemeester en bleef dit nog twee legislaturen. Na de verkiezingen van 2012 werd hij op 1 januari opgevolgd door zijn zoon Jo Brouns.

Hubert Brouns was ook buiten de gemeentepolitiek actief. Van 1978 tot 1991 was hij provincieraadslid in Limburg. Hij was volksvertegenwoordiger van 1991 tot 2003. Hij was lid van de Vlaamse Raad van 1992 tot 1995 en was Vlaams volksvertegenwoordiger van 2004 tot 2007.

In zijn loopbaan als burgemeester van Kinrooi maakte hij het O.L.S. in 2003 te Kessenich van dichtbij mee. Daarnaast was hij voorzitter van het 3-jaarlijkse Europees Schutterstreffen (EST) dat in 2009 in Molenbeersel plaatsvond. Samen met de 8 schutterijen die Kinrooi rijk is, zette hij mee zijn schouders onder die organisatie. De Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden, meer bepaald beschermheer Karl von Habsburg, schonk Kinrooi datzelfde najaar de oorkonde ‘Europese Schuttersgemeente’ omdat de hele bevolking eind augustus een puik Europees schutterstreffen organiseerde en omdat in Kinrooi acht schutterijen actief zijn. Kinrooi was en is nog steeds de eerste gemeente in België die deze titel kreeg en de tweede gemeente in Europa. Enkele jaren geleden maakte een delegatie van maar liefst 68 Kinrooise schuttersvrienden onder leiding van Hubert Brouns, de verre verplaatsing naar Tuchola in Polen, voor het EST dat daar toen plaatsvond.

[Tekst met dank aan Sonja Creemers]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.