augustus 17, 2021

Kinrooi rotonde
Sinds begin augustus is Wegen en Verkeer Limburg bezig met werken om de rotonde in Kinrooi centrum fietsvriendelijker te maken. Woensdag- en donderdagavond wordt de rotonde twee avonden volledig afgesloten voor nachtelijke betonwerken. De werkzaamheden zijn al sinds begin augustus aan de gang. Dat gebeurde voornamelijk buiten de rijweg, zonder veel hinder voor het gemotoriseerd...
road-703804_1920
Onlangs is AWV gestart met het bouwrijp maken van de werkzone ter hoogte van de Ritserstraat in de Stad Maaseik. Dit omvat onder meer het opbreken van bestaande verhardingen en het verwijderen van struikgewas en enkele bomen. Volgende week gaan de nutsmaatschappijen aan de slag, met het verplaatsen en vernieuwen van de kabels en leidingen...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL