Wegvernieuwing Rijksweg Dilsen-Stokkem

Onlangs is AWV gestart met het bouwrijp maken van de werkzone ter hoogte van de Ritserstraat in de Stad Maaseik. Dit omvat onder meer het opbreken van bestaande verhardingen en het verwijderen van struikgewas en enkele bomen. Volgende week gaan de nutsmaatschappijen aan de slag, met het verplaatsen en vernieuwen van de kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom.

Deze voorbereidende werken vinden voornamelijk plaats in de berm, buiten de rijweg. De aannemer neemt de langsparkeerstrook in als werkzone. Verkeer op de Rijksweg heeft echter geen hinder. Fietsers fietsen vandaag al rond de werfzone via de Hoogbaan.

Zodra de nutswerken voldoende gevorderd zijn, vat AWV de effectieve herinrichting van de Rijksweg aan. Dat gebeurt in twee fases, waarbij elke weghelft beurtelings wordt aangepakt.

Eind augustus starten we aan de westkant van de Rijksweg, in de rijrichting Maasmechelen. Half oktober is de rijstrook richting Maaseik aan de beurt. De vernieuwing moet tegen het kerstverlof klaar zijn. Deze planning is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.

De hinder blijft de komende weken beperkt. Eind augustus wijzigt de verkeerssituatie voor gemotoriseerd verkeer. De hinder neemt dan toe. Verkeer op de Rijksweg tussen Maasmechelen en Maaseik blijft weliswaar steeds mogelijk, maar moet over versmalde rijstroken rijden aan de kant waar op dat moment niet gewerkt wordt. De Ritserstraat is tijdens de werken afgesloten ter hoogte van de Rijksweg.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.