Kinrooi gestart om goede ruimtelijke ordening grondig te handhaven

Sinds januari 2017 is de Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) rond handhaving ruimtelijke ordening (RO) gestart in een groot deel van Midden-Limburg. Het succesverhaal kent zijn weerklank in het noorden want Kinrooi heeft zich samen met Bree ook kandidaat gesteld om toe te treden. 2022 is een nulpunt om in Kinrooi grondiger toezicht te houden op ruimtelijke ordening.

Burgemeester Jo Brouns: “De op preventie en controle gefocuste aanpak van de aangestelde verbalisanten ruimtelijke ordening en de efficiëntie van de nieuwe gerechtelijke en bestuurlijke vervolgprocedures zijn tekenend voor het succesverhaal van de gezamenlijke ruimtelijke handhaving. Die werd eerder al in Genk, As, Houthalen-Helchteren en Zutendaal op elkaar afgestemd. In februari 2019 trad ook Oudsbergen toe tot deze IGS RO.”

Zowel voor de goede ruimtelijke ordening als voor de burger, is het altijd beter dat een stedenbouwkundige overtreding wordt voorkomen dan dat dit achteraf moet hersteld worden. Daarom zal hoofdzakelijk ingezet worden op informeren, preventie én proactieve opsporing. Vergunningen die werden afgeleverd, zullen consequenter opgevolgd worden. Het nulpunt hiervoor in Kinrooi is 2022.

Handhavingscel ruimtelijke ordening
Genk begeleidt en coördineert de samenwerking van de zogenaamde handhavingscel ruimtelijke ordening. Die bestaat uit een zestal coördinatoren handhaving die in alle gemeenten mogen optreden. Door intergemeentelijk te gaan samenwerken ontstaan er tal van voordelen: kennis delen, efficiënte personeelsinzet, in grote mate eenzelfde beleid over de gemeentegrenzen heen, geen verschuiving over gemeentegrenzen van onwenselijke stedenbouwkundige overtredingen, centrale coördinatie/aansturing/administratie, alsook de gezamenlijke opmaak gemeentelijk handhavingsplan RO, zoals door het Vlaams handhavingsplan wordt opgedragen.

Er wordt gestreefd naar een uniforme handhaving binnen de samenwerkende gemeenten. Het blijft echter mogelijk dat elke gemeente haar eigen accenten kan leggen op vlak van ruimtelijke ordening. Iedere gemeente betaalt mee aan de werkings- en loonkosten van de coördinatoren. Voor Kinrooi bedraagt dat 12,44% van de kosten.

Vanaf de invoering van de nieuwe werkwijze handhaving RO op 1 maart 2018, werd meer en meer de nadruk gelegd worden op het zogeheten voortraject. Dat wil zeggen dat vóór de gemaakte of in uitvoering zijnde overtredingen eerst gesprekken moeten aangegaan worden met de burger. Die gaat misschien onbewust in de fout en kan mits goede informatie en/of eventueel een aanmaning de overtreding voorkomen vooraleer er een werf stilgelegd moet worden. Remediëren ofwel verplichten om te herstellen via de rechter is de laatste optie maar zal indien nodig ook worden aangewend, maar hopelijk is dat zelden nodig omdat de volle aandacht naar het voortraject gaat.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *