Nieuwe aanbestedingsprocedure voor renovatie buurtspeelplein Oud Kevelaer Molenbeersel

De aanleg of vernieuwing van speelterreinen was een voorstel dat dikwijls naar voor kwam toen het burgerparticipatieplatform kinrooimeemaken.be op zoek ging naar suggesties voor het meerjarenbudget. Het heeft ervoor gezorgd dat er in deze beleidsperiode extra aandacht is voor speelpleinen. De renovatie van het buurtspeelplein Oud Kevelaer komt als eerste aan de beurt maar kent enige vertraging omdat er een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart diende te worden.

Burgemeester Jo Brouns: “Op 3 mei 2021 keurde de gemeenteraad twee dossiers goed met betrekking tot de opfrissing van dit buurtspeelplein in Molenbeersel: enerzijds de aankoop van speeltoestellen en anderzijds de beplantings- en omgevingswerken. Omdat onze diensten op zoek waren gegaan naar subsidies om de renovatie te bekostigen, heeft het allemaal iets langer geduurd dan verwacht. In de zomer van 2019 was er al een eerste overleg met de buurtbewoners. Daar werd gepolst hoe zij het buurtspeelplein gerenoveerd wilden zien.”

Schepen van vrije tijd Mark Hoedemakers: “Het geduld van de betrokkenen bij Oud Kevelaer werd de voorbije periode een beetje op de proef gesteld. Na het mislopen van de gehoopte subsidies bleek er ook nog een probleem met de aanbestedings-procedure. Die werd stopgezet omdat prijs het enige criterium was, terwijl speelwaarde, duurzaamheid en garantie ook zeer belangrijk zijn. Onze diensten gaan de nieuwe aanbesteding snel opstarten zodat er dit jaar nog resultaat te zien zal zijn op het terrein. Oud Kevelaer is trouwens het eerste maar niet het laatste speelplein dat we aanpakken in het meerjarenbudget. In de jonge en nieuwe woonwijk Meytersveld hebben we budget voor de aanleg van een speelpleintje voorzien in het meerjarenplan. In de nieuwe wijk is nog geen speelpleintje maar we gaan daar verandering in brengen in samenspraak met de buurtbewoners.”

Schepen van burgerparticipatie en jeugd Peter Nies: “Wat Oud Kevelaer betreft, is het profiel van de bewoners gedurende de jaren natuurlijk wat gewijzigd. Als het vroeger een wijk met jonge gezinnen en kinderen was, is de populatie een beetje vergrijsd en meer gemixt. Zo werd uit ons participatietraject duidelijk dat de petanquebaan een belangrijk gegeven is. Ook het sociale aspect – elkaar kunnen ontmoeten in een aangename omgeving – speelde een belangrijke rol. Last but not least mocht echter ook het speelaspect niet verdwijnen. De ouders van toen zijn nu soms al grootouders die nu met kleinkinderen naar het speelpleintje willen gaan. Studio LST heeft met al deze aspecten rekening gehouden en het plan werd dan ook goedgekeurd door de gemeenteraad. Als de offertes op de nieuwe aanbestedingsprocedure binnen zijn, kunnen er verdere stappen gezet worden.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.