Resultaten Bokkenrijdersgangen Maaseik

Onder belangstelling werden de resultaten van het onderzoek van documentairemaker Rocky Grispen rondom de Bokkenrijdersgangen op de Markt in Maaseik bekend gemaakt.

“Ik onderzoek reeds drie jaar één van de bekendste mysteries van Maaseik: De vermeende Bokkenrijdersgangen onder de Markt. Het onderzoek is een project waar meer dan 300 Maaseikenaars in het historische centrum aan hebben meegewerkt. Deze Maaseikenaars hechten veel belang aan dit onderzoek. Het bekende verhaal van de ondergrondse gangen is uniek historisch erfgoed dat in het bloed van de Maaseikenaar zit”, aldus Grispen.

De getuigenissen zijn van generatie tot generatie doorverteld en zorgen voor verbinding in de stad. Het project wordt dan ook door velen op voet gevolgd. Niet alleen lokaal maar ook nationaal in België én in Nederland.

“Ik noem dit project ook een ‘symboolproject’. Een project dat symbool staat voor een andere creatieve kijk op de dingen. Dat komt omdat we buiten bestaande kaders hebben durven kijken. Met een frisse blik en open geest hebben we met de huidige technische onderzoeksmogelijkheden nieuwe verbanden kunnen leggen, die tot verrassende nieuwe bevindingen en inzichten hebben geleid” zo vertelt Rocky Grispen.

De onderzoeker heeft veel nieuwe informatie gevonden naast eerdere bevindingen van onderzoekers en archeologen. “Het laatste onderzoek naar de onderaardse gangen op de markt dateert van 1999. Toen hebben ze met behulp van een grondscan de Markt onderzocht en werden er geen concrete aanwijzingen gevonden die duidden op het bestaan van een gangenstelsel. Op basis van deze data concludeerden historici/archeologen/geschiedkundige kringen tot op heden dat er geen aanwijzingen voor ondergrondse gangen zijn in Maaseik”, aldus Rocky Grispen.

Het onderzoek van Grispen laat zien dat er een gangenstelsel is ontdekt. “Wat ook opmerkelijk is: de gang splitst. Een gedeelte loopt richting het standbeeld. Dit komt overeen met de oude geschreven bron van Melchior uit 1915 (De Bokkenrijders – Feiten en Verhalen – Pg 306-307). In die tekst staat vermeld dat ze een deel van de gang in 1862 hadden afgebroken toen het standbeeld van de gebroeders Van Eyck werd geplaatst.”

De gang lijkt alvast te lopen naar de Grote Kerkstraat, net zoals de oude geschreven bronnen en getuigenissen aangeven. Grispen is ervan overtuigd op de goede weg te zijn. “We kunnen ons de vraag stellen: Wat was de functie van de ondergrondse gangen? Deze structuur is ouder dan de tweede helft van de 18de eeuw. Maaseik was vroeger een gefortificeerde vestigingsstad. Zijn de gangen ooit gebruikt als
vluchtwegen of voor geheime bevoorrading tijdens een belegering”, zo vraagt Grispen zich af.

“Ik vind het heel belangrijk om deze ontdekking te koesteren. Dit is belangrijk historisch erfgoed en mag niet verdwijnen. In het verleden zijn er al heel wat prachtige gebouwen verdwenen. Denk maar aan het oude stadhuis en de 4 stadspoorten. We hebben dan ook drie voorstellen om deze ontdekking zo goed mogelijk te koesteren en hier naast Van Eyck en de Codex een toeristische trekpleister
van te maken”, aldus Grispen.

Grispen zou graag zien dat het stadsbestuur de situering van de oude gangen bovengronds aan gaat duiden op de Markt in Maaseik. Daarnaast wordt het Stadsbestuur nog een voorstel gegeven: “We gaan aan het stadsbestuur voorleggen om de gang verder te onderzoeken. Op deze manier kunnen we achterhalen hoe oud dit gangenstelsel is en wat de functie hiervan is geweest”, zo vervolgt Rocky Grispen.

Het Noordoostelijk kwadrant van de Markt (Grote Kerkstraat) moet nog gescand worden. Deze vervolgstappen worden ook door Geosonda
gesponsord. “Eenmaal we het laatste deel onder handen hebben genomen, kunnen we ook het verdere traject van de gang bestuderen”, zo besluit de enthousiaste Rocky Grispen.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *