Projectontwikkelaar gezocht voor private en publieke invulling van de site rond de kerk in Kinrooi centrum

Kinrooi Kerk

Op 6 december 2021 keurde de gemeenteraad van Kinrooi de (gemengde) overheidsopdracht goed om onder de vorm van een publiek private samenwerking een grote projectzone in het centrum commercieel te ontwikkelen en te realiseren. Kandidaat-ontwikkelaars dienen eerst een aanvraag tot deelname in te dienen. Pas daarna zal beslist worden wie er mee kan doen voor de uiteindelijke gunning van deze opdracht.

Burgemeester Jo Brouns: “In Kinrooi centrum is er een gebied van ruim 135 are dat we slim, kwaliteitsvol en efficiënt willen inrichten met kernversterkende elementen. De keuze om hiervoor met een projectontwikkelaar te werken, is ingegeven door het feit dat dit een belangrijke site is voor de bloei en de versterking van het dorpscentrum. Het gebied bestaat uit een aantal projectgronden van de gemeente Kinrooi, de kerkfabriek en privé eigenaars die als projectpartners instemden met deze aanpak voor de centrumontwikkeling. Het gaat om het gebied gelegen aan de Melkerijstraat en de Grote Kerkstraat. De gemeentelijke ambities voor deze site zijn uitvoerig omschreven in een selectieleidraad waarop de kandidaat-projectontwikkelaars zich moeten baseren om in te schrijven voor de opdracht.”

“Samengevat komt het erop neer dat we meer willen doen met minder ruimte. De centrumontwikkeling houdt de realisatie van private woningen, publieke infrastructuur en eventueel commerciële ruimte in. Dat moet hand in hand gaan om zo een sterkere dorpskern te krijgen waar er maximaal een woon- en een verblijfsmilieu gecreëerd wordt. Om diverse doelstellingen te bereiken, is een geïntegreerde aanpak nodig. Vandaar onze keuze om dit met een ervaren projectontwikkelaar te willen doen”, zo vervolgt de burgemeester van Kinrooi.

Een projectontwikkelaar die wil meedingen voor deze opdracht, moet drie referentieprojecten kunnen voorleggen. Bovendien is het verplicht dat de projectontwikkelaar samenwerkt met een ontwerpteam bestaande uit zowel een architect als een landschapsarchitect. “De aanvraag tot deelname dient ingediend te worden voor 19 januari 2022. Dan gaan we kijken welke indieners aan de slag kunnen met de gunningsleidraad om een projectvoorstel in te dienen”, aldus burgemeester Brouns.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *