maart 18, 2022

Werken bouw
Het rioleringsstelsel van Tongerlo is aan vernieuwing toe. Deze werkzaamheden komen op de planning in 2023. Dat is goed nieuws, want daarmee maken we het ganse dorp ondergronds én bovengronds klaar voor modern gebruikscomfort voor de komende decennia. Het projectteam rondde de voorbereidende studie af en licht nu graag de eerste ontwerpen toe. Alle inwoners...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL