mei 3, 2022

Recyclagepark locatie Bree-Bocholt
De huidige recyclageparken van gemeente Bocholt en stad Bree zijn al geruime tijd aan vervanging toe. Al enkele jaren waren beide gemeenten op zoek naar een perceel grond voor het nieuwe gezamenlijke recyclagepark. Hierover is nu een akkoord bereikt. Gemeente Bocholt en stad Bree kiezen ervoor samen een grond te voorzien waarop Limburg.net in de...
Beweegdagen
De Stad Bree is, samen met Sint-Truiden en Lommel, uitverkoren tot pilootgemeente voor de organisatie van het nieuwe educatieve project van MOEV ism Sport Vlaanderen. In 2021 was er al een eerste try-out in Sint-Truiden, maar omwille van de coronamaatregelen was dit eerder een afgezwakte versie van het origineel. Dit jaar zal er op drie...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL