mei 25, 2022

ScheKDR25052022-01
Wim Swennen uit Molenbeersel is door CD&V Kinrooi aangeduid als nieuwe schepen. Vanwege de eedaflegging van Jo Brouns als nieuwe minister van economie, innovatie, werk, sociale economie en landbouw diende er in het Kinrooise gemeentebestuur een en ander te worden geregeld. Op 23 mei organiseerde CD&V-Kinrooi een bijzondere algemene vergadering om de opvolging van burgemeester...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL