Bijenhotels geplaatst samen met Open Kans Bree

Zonnebloem Bij

Stad Bree lanceerde op maandag 23 mei haar gloednieuwe project ‘Bree Blije Bijenstad’. Met dit project wil Bree, in samenwerking met vele partners, de komende jaren heel wat initiatieven nemen om de bijen te ondersteunen. De gasten van het houtatelier van Open Kans Bree (Covida) namen dit alvast ter harte en timmerden een aantal bijenhotels die het stadsbestuur is gaan ophangen in de boomgaard naast het zwembad (Sportlaan 4). De start van een BIJzonder project!

Wie wordt er niet blij van het warme weer?! Wij alleszins wel, en samen met ons ook de bijen! Zij worden actief bij warm weer en gaan op zoek naar nectar en stuifmeel afkomstig van de bloemetjes. Jammer genoeg neemt de hoeveelheid aan stuifmeel steeds af. Meer en meer oppervlakte wordt verhard waardoor het voedsel voor de bijen langzaam verdwijnt. Bijen hebben dit nodig om zich voort te planten de nodige reserves aan te leggen om de winter door te komen.

Je kan wel voldoende voedsel voorzien, maar wilde bijen hebben natuurlijk ook een plaats nodig waar ze zich kunnen nestelen. Door onze bouw- en leefstijl, met kleinere en ‘opgeruimde’ tuinen, is er in bewoond gebied almaar minder geschikte huisvesting voor de bijen voorhanden. Bijenhotels zijn ideaal om de bijen een plaats te geven waar ze hun eitjes kunnen leggen.

“We kennen vooral de honingbijen die erg nuttig zijn door de lekkere honing die ze maken. Maar er zijn nog veel meer soorten ‘wilde’ bijen. Ze zorgen ervoor dat planten en bloemen kunnen voortplanten. Ze brengen stuifmeel van de ene naar de andere plant of bloem, en zorgen zo voor de bestuiving van maar liefst 80% van de planten, bomen en struiken. Hun werk is onontbeerlijk voor de natuur, maar vooral ook voor onze voedselproductie”, licht Schepen van Milieu Jo Vandersteegen toe.

Dankzij onze bijen wonen wij in een kleurrijke, diverse wereld. Ze zijn onmisbaar en we moeten er dus alles aan doen om er voor te zorgen dat ze in ruime getallen aanwezig blijven. Kortom, een wereld zonder bijen is ondenkbaar!

“In Bree willen we er alles aan doen om de bijenpopulatie hoog te houden,” vervolgt Schepen van Milieu Mario Knippenberg, “wij hebben hier dan ook een ruim project rond opgestart en zijn trots dat we dit eindelijk, na 2 jaar Corona, kunnen lanceren: Bree Blije Bijenstad!”

De afgelopen jaren hebben we natuurlijk niet stilgezeten: we bieden sinds enkele jaren met groot succes gratis bloemenmengsels aan onze inwoners van Bree. De bloemenmengsels worden ook gebruikt voor de heraanleg van bermen en het inzaaien van percelen van de stad. We hebben zelfs een eigen logo laten ontwikkelen om dit project nog meer in de kijker te zetten!

Voor dit project krijgt de stad trouwens financiële ondersteuning van de Provincie Limburg. Met deze bijdrage kunnen we nog meer acties ontwikkelen ten voordele van onze bijen.

Ook van het veranderende klimaat ondervinden de bijen nadeel. Het is alweer enkele weken erg droog. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor onze maatschappij, zoals problemen met de drinkwatervoorziening, kans op bosbranden en oogstverliezen in de landbouw. Ook voor de natuur in het algemeen is dit geen goede zaak.

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera: “We gaan hier de komende jaren hard aan werken en grijpen dit moment ook aan om de samenwerking met al onze partners op vlak van milieu en klimaat terug op te starten. Zo werken we via onze Kinderklimaatraad aan acties voor de scholen, we betrekken de natuurverenigingen van Bree, de landbouwers en rekenen op al onze inwoners om hieraan mee te werken.”

De gasten van het houtatelier van Covida Bree (Open Kans) staken de handen uit de mouwen en hebben samen met hun begeleiders zelf bijenhotels gemaakt.

Ze wilden deze graag samen met de stad Bree een plaats geven op een geschikte locatie, zoals de boomgaard gelegen in de Sportlaan naast het zwembad te Bree. Deze weide wordt maar 2 keer per jaar gemaaid zodat wilde bloemen kunnen bloeien en een deel wordt ingezaaid met een bloemenmengsel dat perfect is voor bijen. De oude fruitbomen zorgen voor een heerlijk bloesembuffet in het voorjaar. De hotels worden hier geplaatst om zo de bijen het hele seizoen van zowel voedsel als huisvesting te voorzien.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.