juni 14, 2022

Venlosesteenweg Ophoven
Op de N78 Venlosesteenweg gedeelte Ophoven-Geistingen is al een gedeelte ingericht als bebouwde kom. Om enkele logische redenen zal die bebouwde kom aan beiden zijden binnenkort iets langer worden. De gemeenteraad keurde een aanvullend reglement op het wegverkeer goed zodat het Vlaams gewest deze uitbreiding kan realiseren. Schepen van verkeer Mark Hoedemakers: “Komende uit de...
Wim Swennen
Door het aanvaarden van een ministerspost van Jo Brouns is er in de gemeente Kinrooi een soort stoelendans ontstaan. Eerder werd Wim Rutten beëdigd als waarnemend burgemeester. Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd op basis van een akte van voordracht, gemeenteraadslid Wim Swennen nu als schepen verkozen door de gemeenteraad. Swinnen legde dan ook de eed af...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL