Opening vernieuwd buurtspeelplein Oud Kevelaer Molenbeersel

Op vrijdag 24 juni 2022 openden de buurtbewoners van Oud Kevelaer in Molenbeersel en het gemeentebestuur van Kinrooi het vernieuwde speelpleintje in hun wijk. Met deze officiële opening is de renovatie van het eerste speelplein afgerond. Een tevreden buurt maakt al gretig gebruik van de ontmoetingsplek die erg mooi geworden is.

Burgemeester Wim Rutten: “Via het burgerparticipatieplatform kinrooimeemaken.be gingen we in het begin van deze beleidsperiode op zoek naar voorstellen of suggesties van inwoners. Wat zouden zij graag gerealiseerd zien in de komende zes jaar? Speelpleintjes opwaarderen, renoveren of nieuwe voorzien was daarbij een vaak gehoorde suggestie. Volgend op dit traject trok het gemeentebestuur al op 5 augustus 2019 naar Oud Kevelaer voor een plaatsbezoek. Er werd in gesprek gegaan met de bewoners om te polsen wat hun verwachtingen van de renovatie zijn.”

Schepen van burgerparticipatie en jeugd Peter Nies: “Wat Oud Kevelaer betreft, stelden we vast dat het profiel van de bewoners gedurende de jaren wat gewijzigd is. Als het vroeger een wijk met jonge gezinnen en kinderen was, is de populatie een beetje vergrijsd en meer gemixt. Zo werd uit ons participatietraject duidelijk dat de petanquebaan een belangrijk gegeven is. Ook het sociale aspect – elkaar kunnen ontmoeten in een aangename omgeving – speelde een belangrijke rol. Last but not least mocht echter ook het speelaspect niet verdwijnen. De ouders van toen zijn nu soms al grootouders die nu met kleinkinderen naar het speelpleintje willen gaan. Studio LST heeft met al deze aspecten rekening gehouden en tekende het plan om het speelplein grondig te renoveren.”

Burgemeester Wim Rutten: “Op 3 mei 2021 keurde de gemeenteraad twee dossiers goed met betrekking tot de opfrissing van dit buurtspeelplein in Molenbeersel: enerzijds de aankoop van speeltoestellen en anderzijds de beplantings- en omgevingswerken. Door wat problemen in de procedure, liep het project wat vertraging op maar één jaar na de beslissing is de realisatie een feit.”

Schepen van vrije tijd Mark Hoedemakers: “Nu het resultaat er is, zien we enkel tevreden gezichten in de wijk. Op vrijdag 24 juni was de hele buurt uitgenodigd voor de officiële opening van een nieuw speelplein voor jong én oud. De (klein)kinderen genieten volop van de nieuwe speeltoestellen terwijl de ouderen al een vaste afspraak hebben om dinsdagavond een balletje petanque te gooien. Na Oud Kevelaer zal het gemeentebestuur nu werk maken van de opfrissing van het speelpleintje op Haexkamp in Geistingen. Op Meytersveld, een jonge en nieuwe woonwijk in Kinrooi, is de aanleg van een nieuw speelpleintje gepland. Op beide plaatsen zal dat in nauwe samenspraak met de buurtbewoners en via kinrooimeemaken.be tot stand komen.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.