Wim Swennen beëdigd als Schepen

Door het aanvaarden van een ministerspost van Jo Brouns is er in de gemeente Kinrooi een soort stoelendans ontstaan. Eerder werd Wim Rutten beëdigd als waarnemend burgemeester. Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd op basis van een akte van voordracht, gemeenteraadslid Wim Swennen nu als schepen verkozen door de gemeenteraad.

Swinnen legde dan ook de eed af voor de gemeenteraad van 13 juni 2022. Aangezien Jo Brouns blijft zetelen in de gemeenteraad, komt er geen nieuw gemeenteraadslid bij.

De wisselingen in het college van burgemeester en schepenen heeft er ook voor gezorgd dat er wat geschoven is met de bevoegdheden van de verschillende collegeleden. Die zien er nu respectievelijk als volgt uit:

Wim Rutten, burgemeester
algemene leiding, CIRO, intergemeentelijke/internationale samenwerking, politie, ruimtelijke ordening, veiligheid, wonen en mobiliteit (hogere overheid)

Mark Hoedemakers, schepen
begraafplaatsen, cultuur, fietsbeleid, lokaal verkeer, mobiliteit, natuur en bos, onderwijs, openbare werken, sport, technische dienst en vrijetijdsbeleid

Peter Nies, schepen
burgerparticipatie, communicatie, dierenwelzijn, digitalisering en innovatie, dorpsontwikkeling en buurtwerking, jeugd, klimaatbeleid, lokale economie, markten en werkgelegenheid

Anita Meerten, schepen
voorzitter bijzonder comité sociale dienst, personeel, sociale zaken, woonzorgcentrum, wonen, gezondheids- en preventiebeleid, senioren- en welzijnsbeleid

Sylvie Henckens, schepen
bibliotheek, burgerzaken, erfgoed, feestelijkheden, kinderopvang en toerisme (algemeen)

Wim Swennen, schepen
AGB, financiën, kerkfabrieken, landbouw, toerisme (watergebonden) en waterlopen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.