Kinrooi subsidieert het ontharden en vergroenen van particuliere tuinen

Kinrooi wil haar inwoners stimuleren om hun tuin te ontharden en/of te vergroenen. Op 4 juli 2022 keurde de gemeenteraad hiervoor een subsidiereglement goed. Door het ontharden en vergroenen van de (voor)tuinzone kan iedere inwoner meehelpen om van Kinrooi een klimaatrobuuste gemeente te maken, weerbaar tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Schepen van klimaatbeleid Peter Nies: “Minder verharding en meer groen heeft verschillende gunstige effecten voor het klimaat. Er is meer regenwaterinfiltratie en daardoor een hoger grondwaterpeil. De kans op wateroverlast bij hevige regenval is aanzienlijk kleiner. Er is meer afkoeling, bijvoorbeeld ’s nachts tijdens een hittegolf. Tot slot zorgt het ook voor meer biodiversiteit en een leefbare en aangename gemeente.”

Schepen van financiën Wim Swennen: “Reden genoeg om inwoners te stimuleren om die (voor)tuin terug groener te krijgen. Er zal een subsidie voorzien worden van:
– gazon ter vervanging van een doorlaatbare verharding: 5 euro/m²
– beplanting ter vervanging van een doorlaatbare verharding: 10 euro/m²
– gazon ter vervanging van een ondoorlaatbare verharding: 10 euro/m²
– beplanting ter vervanging van een ondoorlaatbare verharding: 15 euro/m²
– gazon ter vervanging van een verharding op de strook openbaar domein voor de woning: 5 euro/m²
– aanplantingen voorzien in streekeigen planten ontvangen een extra subsidie van 3 euro/m², enkel en alleen daar waar streekeigen planten geplaatst zijn.”

De subsidie bedraagt maximum 75% van de bewezen kosten met een maximum bedrag van 400 euro. De subsidie kan aangevraagd worden door de eigenaar of de huurder van de woning en wordt toegekend aan de aanvrager.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.