Wie wil de conciërgewoning achter Villa Pax renoveren en uitbaten?

Kinrooi wil de conciërgewoning bij Villa Pax laten renoveren en op die manier een duurzame bestemming aan het gebouw geven. Hiervoor zoekt het gemeentebestuur een geïnteresseerde ondernemer die zich wil engageren om dat stukje erfgoed in stand te houden. Die krijgt het gebouw nadien in erfpacht.

Burgemeester Wim Rutten: “Op 4 juli 2022 keurde de gemeenteraad het projectreglement voor de erfpacht Villa Pax goed. Hierbij gaat het over de conciërgewoning gelegen achter Villa Pax, de vroegere locatie van OCMW Kinrooi aan de achterzijde van het woonzorgcentrum, vlakbij de mooie vijver, het wandelpark en het speelplein.”

Het gebouw zal voor 27 jaar in erfpacht gegeven worden voor de symbolische cijns van 1 euro aan diegene die het pand zal renoveren. Voor de creatieve ondernemer wordt geen enkele optie uitgesloten.

Schepen van financiën Wim Swennen: “Alle met de instandhouding van de erfgoedwaarde te verenigen activiteiten zijn toegelaten in het pand. De bedrijfsactiviteit moet passen bij de publieke functie van het nabijgelegen park en/of deze versterken. Dit vertaalt zich ook in de gunningscriteria die gebruikt zullen worden om de kandidaat-inschrijvers te rangschikken. Er zijn 100 punten te behalen:
– 40 punten voor het schetsontwerp van de renovatie;
– 30 punten voor het businessplan van de voorziene onderneming;
– 30 punten voor de integratie van de onderneming met het publieke gebruik van het park en de bijdrage tot de verhoging van de waarde van het publieke parkgebruik.”

Geïnteresseerden voor dit project kunnen een bieding indienen bij de gemeente tot ten laatste woensdag 14 september 2022 om 11u00. Dan zullen de voorstellen geopend worden. Een beoordelingscommissie zal nadien beslissen over de gunning. Meer informatie over het project – het volledig projectreglement met biedingsformulier, een exacte plaatsaanduiding en de bevindingen van een plaatsbezoek – zijn online te raadplegen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.