Bree

OpeDaBre01062022-01
Het Huis van het Kind in Bree opent de deuren van hun gebouw en laat je graag kennis maken met tal van partners waarmee ze samen werken. Heb je een specifieke vraag over jouw gezinssituatie? Een opvoedingsvraagstuk waarbij je professionele hulp kan gebruiken? Na deze kennismaking weet je waar je terecht kan! Het Breese Huis...
prosecco-2184810_1920
Normaliter is 42 jaar geen apart feest maar de organisatie van de Vostertfeesten is maar wat blij dit te kunnen vieren. Na twee jaar afwezigheid zal men in het Pinksterweekend van 3 tot en met 5 juni de traditie weer nieuw elan geven. Op vrijdag 3 juni, vanaf 20.00 uur is er als vanouds een...
Zonnebloem Bij
Stad Bree lanceerde op maandag 23 mei haar gloednieuwe project ‘Bree Blije Bijenstad’. Met dit project wil Bree, in samenwerking met vele partners, de komende jaren heel wat initiatieven nemen om de bijen te ondersteunen. De gasten van het houtatelier van Open Kans Bree (Covida) namen dit alvast ter harte en timmerden een aantal bijenhotels...
Elke & Rudi (markcommissie) - Elza (winnares) - Jo (schepen)
Dat april de Maand van de Markt was, had je waarschijnlijk al opgemerkt. Misschien zag je de affiches in het straatbeeld van Bree, las je erover bij Grensland Actueel, of kreeg je uitleg bij één van de marktkramers zelf. Wat moest je doen om kans te maken op één van de prijzen? Je deelnemerskaartjes deponeren...
BreePer23052022-01
Samen met Basisschool Don Bosco van Gerdingen is stad Bree volop bezig met de bouw van een gloednieuwe, hedendaagse sporthal. Indien alles volgens planning verloopt kan de sporthal eind dit jaar in gebruik genomen worden. Voor de kinderen van de lagere school, maar ook voor lokale verenigingen is het aftellen geblazen! Bree groeit, ook op...
16 nestkasten voor Don Bosco Gerdingen
  Iedereen kent wel de huiszwaluw en de boerenzwaluw, maar in Bree is de gierzwaluw ook in ruime aantallen aanwezig. Gierzwaluwen zijn trekvogels die overwinteren in Afrika en naar ons komen om te broeden. Ze nestelen in inhammen van gebouwen. Jammer genoeg is de huidige bouw- en renovatiestijl hier niet meer op gericht. Hierdoor nemen...
OpiJeug09052022-01
Ieder jaar steunt De Wissel Opitter tijdens de vastenactie een goed doel. Dit jaar kozen ze voor vzw jeugdzorgcentrum Kajo in Bree. De vzw Jeugdzorgcentrum is een organisatie die hulpverlening biedt aan kinderen, jongeren, hun gezin en context, die zich in een complexe leefsituatie bevinden. Deze hulpverlening kan op verschillende manieren ingezet worden naargelang de...
Tennis
De Kim Clijsters Academy, een initiatief van de Limburgse gewezen nummer één van de wereld, staakt vanaf 1 juli alle activiteiten. Vanaf dat moment zal de Academy niet langer instaan voor de tennis- en padellessen van de clubs die hun thuisbasis hebben in het sportcomplex aan de Watertorenstraat in Bree. “Kim had zo’n acht jaar...
Recyclagepark locatie Bree-Bocholt
De huidige recyclageparken van gemeente Bocholt en stad Bree zijn al geruime tijd aan vervanging toe. Al enkele jaren waren beide gemeenten op zoek naar een perceel grond voor het nieuwe gezamenlijke recyclagepark. Hierover is nu een akkoord bereikt. Gemeente Bocholt en stad Bree kiezen ervoor samen een grond te voorzien waarop Limburg.net in de...
Beweegdagen
De Stad Bree is, samen met Sint-Truiden en Lommel, uitverkoren tot pilootgemeente voor de organisatie van het nieuwe educatieve project van MOEV ism Sport Vlaanderen. In 2021 was er al een eerste try-out in Sint-Truiden, maar omwille van de coronamaatregelen was dit eerder een afgezwakte versie van het origineel. Dit jaar zal er op drie...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL