Kinrooi

Kinrooi rotonde
Sinds begin augustus is Wegen en Verkeer Limburg bezig met werken om de rotonde in Kinrooi centrum fietsvriendelijker te maken. Woensdag- en donderdagavond wordt de rotonde twee avonden volledig afgesloten voor nachtelijke betonwerken. De werkzaamheden zijn al sinds begin augustus aan de gang. Dat gebeurde voornamelijk buiten de rijweg, zonder veel hinder voor het gemotoriseerd...
ZoSchKDR12082021-01
De laatste 2 weken van augustus zullen 28 kinderen van het lager onderwijs opnieuw naar de zomerschool in Kinrooi kunnen gaan. Gisteren werden de laatste praktische voorbereidingen gedaan met de leerkrachten die dit gemeentelijk initiatief zullen begeleiden. Maandag 19 augustus is de eerste schooldag van de Kinrooise zomerschool. In de tweede week komt er een...
fiftieth-birthday-1651166_960_720
Op 18 september 2021 bestaat Kinrooi 50 jaar als fusiegemeente. Begin juli maakte het gemeentebestuur het feestprogramma bekend voor midden september 2021. Ondanks alle voorbereidingen is nu beslist om de festiviteiten een jaartje uit te stellen. De interactieve fiets(zoek)tocht die begin juli gelanceerd werd, blijft wel nog beschikbaar. Burgemeester Jo Brouns: “Ondanks corona waren diverse...
ViBiRou28072021-02
Visit Kinrooi en het bestuur van vzw Geistinger Vinkenbier openen officieel de Vinkenbierwandeling. Tijdens deze tocht van acht kilometer treedt u in de voetsporen van Jan Vinken, meer bepaald de derde generatie. Jan Vinken neemt u mee op pad door zijn levensverhaal en laat u alle interessante plekjes bewonderen. Beantwoordt u na deze tocht de...
Henrt16072021-01
Deze ochtend werd al vroeg vergaderd om de opruimwerken in in de gemeente Kinrooi te plannen. De gemeentelijke technische dienst is inmiddels daarmee volop gestart. Er zijn enkele initiatieven voor zij die hun solidariteit met getroffen burgers – ook buiten Kinrooi – willen tonen. Sinds vorige week donderdag heeft de gemeente Kinrooi iedereen zo goed...
WatLDR17072021-01
Sinds gisteravond is de top van de afvoergolf voorbij Kinrooi. De verwachte daling van de waterstand zet zich langzaam maar zeker verder. Aan het Bastion is het water een trede gedaald en ook aan het Tegelhuuske is het zichtbaar dat het water zich aan het terugtrekken is. De diverse gemeentelijke diensten bereiden zich voor op...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL