Kinrooi

email-1903444_1920
In de grensregio zijn er vele inwoners die bij de politie hun beklag hebben gedaan omtrent het ontvangen van nepmails van provider Telent. Aangegeven wordt dat er mails worden ontvangen met als onderwerp ‘Uw domiciliëring van de maand … is mislukt’. Politiezone Noordoost-Limburg geeft aan dat het om een valse mail gaat. Ontvangers van de...
Het oude en nieuwe bestuur (vlnr): Piet Triki (oud-secretaris), Peter Ressen (oud-voorzitter), Lambert Thielens, (oud bestuurslid), Luc Baens, Sonja Creemers (secretaris), Ivo Geebelen (voorzitter), Jef Jansen, Jef Baens, Gerard Pinxten (ondervoorzitter) en Ghislain Meuws (penningmeester).
Op vrijdag 17 februari jl. werd de voorjaarsvergadering van de schuttersbond Maas en Kempen gehouden in Opglabbeek. Bijzonder op deze vergadering was dat er vijf kandidaten opteerden voor één van de drie vrijgekomen bestuurszetels. Een echte verkiezing diende er gehouden te worden. Aangesloten schutterijen bij deze schuttersbond zijn Sint Amandus Opglabbeek, Breydelzonen Kessenich, Sint Catharina...
De Rabbedabbers krantje feb17 v1.indd
Karnavalsvereniging ‘De Rabbedabbers’ uit Kinrooi is dit jaar 33 jaar aangesloten bij de Federatie Europese Narre (FEN) Vlaanderen, de carnavalskoepel van het gewest. “We staan er heel kort bij stil”, zo vertelt Vorst Mark Hoedemakers van De Rabbedabbers. “Zelf bestaan we dit jaar 40 jaar, maar dat is geen carnavalsjubileum.” In het Rabbedabberke, de carnavalskrant...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL