Nederland

Molen Keent-02
Na een periode van bijna 3½ maand gedwongen rust als gevolg van covid-19, heropent de Anna Molen van Keent de poort van de molen weer. Vanaf 1 juli wordt de draad van de vaste wekelijkse en maandelijkse openstellingen op de molen weer opgepakt. Dit betekent dat de molen weer iedere zaterdag geopend is en ook...
Stramproy
In opdracht van de provincie Limburg wordt asfaltonderhoud uitgevoerd aan de N292, de Maaseikerweg, in Stramproy. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het weekend, zodat de verkeershinder en overlast tot een minimum worden beperkt. Van vrijdag 26 juni 19.00 uur tot maandagochtend 29 juni 06.00 uur is de weg daarom afgesloten. In de week van tevoren...
SluiStra11062020-01
Burgemeester Leppink – Schuitema heeft besloten een appartement aan de Julianastraat in Stramproy voor drie maanden te sluiten. Dit gebeurt nadat in het appartement een in werking zijnde hennepkwekerij is aangetroffen. De politie trof deze hennepkwekerij in dit appartement aan op 29 januari 2020. Daarom wordt het appartement vanaf 11 juni voor drie maanden gesloten....
despair-513529_1920
Wethouder Paul Sterk van de gemeente Weert heeft deze week zijn handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich wel eens eenzaam te...
GreKesg19032020-01
Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht neemt het voortouw om samen met collega-burgemeesters uit de grensregio, maandag 25 mei, aandacht te vragen voor de grens-problematiek bij het Nederlandse kabinet. Insteek is dat de grenzen zo snel mogelijk geopend dienen te worden. “De grenzen moeten open, niet om Nederlanders goedkopere benzine te kunnen laten pompen maar...
stadhuis gemeentehuis weert
Het college van burgemeester en wethouders van Weert heeft de nota participatie ‘Samen maken we Weert’ vastgesteld. Het doel van de nota is om draagvlak en betrokkenheid van inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden te vergroten bij de keuzes die de gemeente Weert maakt. Ook wil de gemeente de kracht en inzet van de samenleving beter...
Markt Maaseik 3
De weekmarkt in Weert zal met ingang van zaterdag 23 mei in aangepaste vorm worden gehouden. Hierbij zijn non-food kramen weer toegestaan. Het college van B&W van Weert heeft hiertoe besloten nadat, door het nemen van extra maatregelen, de noodzakelijke afstand tussen marktbezoekers onderling kan worden gewaarborgd. Zo zijn bijvoorbeeld de looppaden tussen de kramen...
Stramproy
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert verleent in principe medewerking aan de bouw van negen levensloopbestendige patiowoningen aan de Walestraat in Stramproy. Kwaspen Woningbouw b.v. wil op de locatie van voormalig bouwbedrijf Stultjens/Klaessen een kleinschalig woonhofje met negen levensloopbestendige woningen realiseren. Het plan sluit aan bij de huidige woonbehoeften. In een...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL