Reportages

Toerisme08022019-03
 Voor de gemeente Kinrooi is toerisme een van de belangrijkste pijlers. “Het mooie is dat we dit kunnen combineren met economische aspecten waaronder meer welvaart en werkgelegenheid”, zo vertelt burgemeester Jo Brouns. Onlangs heeft het gemeentebestuur een Master Toerisme in dienst genomen. “Deze persoon zal gaan werken om de vrijetijdseconomie in de gemeente verder...
301020175
 Het archief van de België-Nederland Media Groep, waar Grensland Actueel onderdeel van uitmaakt, werd onlangs aangeboden aan de Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi. Naast het recente archief werd tevens het archief van Radio Grensland, een ander onderdeel binnen de vzw, overgedragen aan de Heemkunde, die een locatie hebben in Hoeve ‘Slichtenhof’ in Molenbeersel. “Via...
Multimove-01
 Op de voetbalvelden van Groen Star Beek werd onlangs een multimove gehouden. Tim Clijsters, Kobe den Hond, Julien Carpetier en Jonathan Adriaens hadden als stage-opdracht voor hun cursus Initiator C de opdracht om voor jonge, vaak nog niet voetballende kinderen, leuke spellen te organiseren. Er werden diverse spellen gedaan, schipper mag ik overvaren, kleine...
MeMaKD11042019-01
 Op 18 maart lanceerde gemeente & OCMW Kinrooi het online burgerparticipatieplatform kinrooimeemaken.be. In korte tijd zijn er bijna 500 personen geregistreerd en werden al ruim 45-tal ideeën gepost om Kinrooi nog mooier en beter te maken. De meeste voorstellen vallen onder het thema een fijne(re) buurt en leefomgeving. Mobiliteit, straten en pleinen zijn vaak...
MeMaKD11042019-01
 Op 18 maart lanceerde gemeente & OCMW Kinrooi het online burgerparticipatieplatform kinrooimeemaken.be. In korte tijd zijn er bijna 500 personen geregistreerd en werden al ruim 45-tal ideeën gepost om Kinrooi nog mooier en beter te maken. De meeste voorstellen vallen onder het thema een fijne(re) buurt en leefomgeving. Mobiliteit, straten en pleinen zijn vaak...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL