Over Grensland Actueel

Grensland Actueel brengt nieuws en activiteiten uit de Limburgse grensstreek. Op deze website vindt u de belangrijkste nieuwsfeiten en gebeurtenissen uit de regio Noordoost-Limburg (B), het Maasland (B), Midden-Limburg (NL).

Grensland Actueel besteedt naast het actuele regionale nieuws, heet van de naald, de nodige aandacht aan lokale gebeurtenissen op uw dorpsplein of marktplein, in uw woonwijk of straat of rondom het rijke verenigingsleven in uw gemeente of stad.

Het nieuws op Grensland Actueel wordt dagelijks gemaakt door een groep van enthousiaste medewerkers. Omdat er op ieder ogenblik van de dag wel iets gebeurt of te beleven valt, is Grensland Actueel steeds op zoek naar personen die nieuwsgierig zijn en een bijdrage willen leveren om zo deze website verder uit te bouwen. Bent u zo iemand of kent u een persoon uit uw buurt die alles weet wat er zich in uw dorp of stad afspeelt, aarzel dan niet en neem contact op met de redactie.

Wilt u liever zelf een bericht laten plaatsen, een activiteit doorgeven of een leuk verhaal of mooie foto met ons delen, ook dat is meer dan welkom. Het maakt niet uit of het een wandeltocht is waaraan u hebt deelgenomen, een gezellige kaartnamiddag, een familiereünie of een jubileumfeest. Grensland Actueel verneemt het graag en biedt u de gelegenheid aan om het nieuws aan iedereen kenbaar te maken.

Deze website heeft maar één belangrijk doel en dat is iedereen op het wereldwijde web te informeren over de Limburgse grensstreek. En als u ons daarbij kan helpen, bent u meer dan van harte welkom. Voor u het weet, heeft u de smaak te pakken en bent u een échte journalist.

Kruipt u liever niet in uw pen of achter het toetsenbord van uw computer, ook dan bent u op Grensland Actueel op de juiste plek. Voeg deze website toe aan uw favorieten en kom dagelijks een kijkje nemen voor het allerlaatste nieuws of voor een activiteit in uw regio. Zeker doen!

Wenst u contact met Grensland Actueel op te nemen, dan kunt u terecht op het e-mailadres: redactie@grenslandactueel.com of geef uw bericht door op de pagina ‘Contact’. Hier verneemt u meer over hoe u een bericht of activiteit op de website kan posten. Lukt het niet meteen, dan staat de redactie steeds klaar om u een handje te helpen. Immers, we maken samen het nieuws.

Met vriendelijke groeten,

Het team van Grensland Actueel.

Vrijwaringsclausule

Grensland Actueel is een volledig onafhankelijk initiatief zonder winstgevend oogmerk en heeft tot doel het verspreiden van nieuwsfeiten en activiteiten uit de Limburgse grensregio.

Grensland Actueel heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Grensland Actueel waarborgt echter niet dat de inhoud van de website volledig, accuraat en juist is en sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website, waaronder mede – doch niet beperkt tot – handelingen verricht door een gebruiker van de website die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.

Grensland Actueel respecteert de geldende wetgeving omtrent intellectuele, industriële en andere rechten van derden. Grensland Actueel spant zich er naar behoren voor in om te verifiëren van wie bepaalde informatie afkomstig is en om indien nodig toestemming te verkrijgen van rechthebbenden voor bepaald gebruik van informatie door Grensland Actueel. Indien u ondanks deze inspanningen van Grensland Actueel meent bepaalde rechten te bezitten ten aanzien van door Grensland Actueel gebruikte informatie, dan kunt u contact opnemen met Grensland Actueel.

Alle foto’s/afbeeldingen op Grensland Actueel zijn zelf gemaakt, rechtenvrij verkregen of worden ons per mail toegestuurd met het verzoek om artikel en foto te plaatsen op de website. Bij dat laatste gaan we er van uit dat de foto eigendom is van de afzender, of dat deze hiervoor toestemming heeft gevraagd en gekregen. Om duidelijk te maken dat foto geplaatst is op ónze site wordt de naam van onze site op de foto vermeldt. Op onze zelfgemaakte foto’s rust AUTEURSRECHT, reproductie in welke vorm dan ook, zonder onze uitdrukkelijke toestemming, is verboden.

De website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar de websites van derden. Grensland Actueel heeft geen zeggenschap over deze websites en bijgevolg is Grensland Actueel niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Grensland Actueel mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of pagina’s verwijderen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Grensland Actueel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.