Oelemarkt Weert
Door de gemeente Weert zijn drie Weerter vrijwilligersprojecten aangemeld voor de Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen. Dit is een landelijke wedstrijd waarbij vanuit heel Nederland projecten zijn aangemeld. Tot en met 30 januari 2018 kan er op projecten gestemd worden voor de publieksprijs. Stemmen kan online. De aangemelde vrijwilligersprojecten zijn: Repair Café Weert Weerter Minimagroep Project...
Dilsen-Stokkem vlag
De Stad Dilsen-Stokkem verlaagt de belastingen. De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing zullen dalen. Door de overheveling van de persoonsgebonden materies van de provincies naar de Vlaamse overheid werd de basisheffing op de onroerende voorheffing aangepast. Hierdoor verhoogt de opbrengst per opcentiemen voor de gemeentes. Voor Dilsen-Stokkem betekende dit concreet dat de bestaande 1300...