agrosector

Droogte
Lege groenteschappen beginnen inmiddels tot een mogelijke realiteit te behoren. De aanhoudende droogte leidt in alle teelten tot ten minste een halvering van de verwachte productie. Bovendien zijn veel ondernemers op persoonlijk vlak fysiek en mentaal aan het eind van hun Latijn. ‘Al twee maanden zijn ze bijna 24 uur per dag bezig met het...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL