Anne Schmidt

RoerCiRu24092018-01
Medio september heeft Anne Schmidt de voorzittershamer van de Rabobank Roermond City Run overgenomen van Marc Breugelmans. Anne Schmidt, in het dagelijks leven advocate, vervulde hiervoor de secretariaatsfunctie binnen het bestuur van Roermonds grootste sportevenement. Na zes voorzittersjaren kijkt Marc Breugelmans tevreden terug: “Het evenement is de afgelopen jaren flink gegroeid. We behoren tot de...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL