arbeidsmigranten

Gemeente Weert wapen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert heeft een besluit genomen op de vergunningaanvraag voor het tijdelijk huisvesten van (maximaal) 108 internationale werknemers op de eerste verdieping van een gedeeltelijk leegstaand kantoor van een bedrijfspand aan de Doctor Schaepmanstraat in Weert. De 108 internationale werknemers mogen hier voor de duur van maximaal...
Arbeidsmigranten
Limburgse aspergetelers zitten met de handen in het haar. Het witte goud is bijna klaar om geoogst te worden, maar door de coronacrisis zijn er geen werknemers om ze te steken. En zelfs als de oogst lukt, zijn er geen restaurants open om de asperges aan te verkopen. Carine Snijkers is aspergeteler in Kinrooi. Ze...
Stramproy
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert heeft een besluit genomen op de vergunningaanvraag voor het tijdelijk huisvesten van (maximaal) 204 arbeidsmigranten in een leegstaand kantoorpand in Stramproy. De 204 arbeidsmigranten mogen hier voor de duur van maximaal 10 jaar worden gehuisvest. Dit besluit is genomen op basis van de in december...
Pastoor Greymansstraat Stramproy
Met 400 aanwezigen was de Zaal in Stramproy bomvol tijdens de informatieavond over het WBM-gebouw. Door het buurtcomité, de Dorpsraad en een 5-tal gemeenteraadsleden werd ingegaan op de feiten en omstandigheden van de plannen om 204 arbeidsmigranten in het oude WBM-gebouw te gaan huisvesten. Ondanks de emoties die het plan oproept, werd de avond netjes...
De Zaal Stramproy
De Dorpsraad Stramproy organiseert donderdagavond een informatieavond over de plannen om in het leegstaande kantoorpand van WBM aan de Industrieweg in Stramproy ruim 200 arbeidsmigranten te huisvesten. De plannen zorgen voor veel onrust onder de bevolking van Stramproy, mede ook doordat niemand het fijne van de plannen weet. De Dorpsraad schrijft ‘herhaaldelijk bij de gemeente...
Stramproy
Ondanks het groter wordende rumoer in het dorp, over de komst van 204 arbeidsmigranten in het WBM-gebouw, wil de gemeente Weert even pas op de plaats houden. Zo wil de gemeente pas een informatie-avond houden, als de klankbordgroep WBM aan het werk is, en de vergunning wellicht al verleend is. Daarom slaan de buurtgenoten en...
mattress-2489615_1920
In verschillende media zijn de afgelopen weken berichten verschenen over de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Weert. Het college van de gemeente Weert vindt het belangrijk duidelijkheid te geven over het door de gemeenteraad vastgestelde beleid, hoe dit door het college wordt uitgevoerd en wat de stand van zaken op dit moment is...
Stramproy
De afgelopen week werd bekend dat er 204 arbeidsmigranten in het oude WRM-gebouw in Stramproy zullen komen. “We zijn hiermee compleet overvallen”, zo luidt het in een reactie van de Dorpsraad Stramproy. De gemeente Weert laat weten dat er een plan ligt om gedurende tien jaar arbeidsmigranten in 60 -70 kamers te gaan huisvesten. Kamers...
Arbeidsmigranten
Er worden geen arbeidsmigranten gehuisvest aan de Graafschap Hornelaan op bedrijventerrein Leuken-Noord in Weert. De initiatiefnemer heeft de aanvraag voor een vergunning ingetrokken. Het gemeentebestuur heeft in december 2018 beleid vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Een van de bij de gemeente binnengekomen inititatieven betrof de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Graafschap Hornelaan in Weert....

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL